Видавнича діяльність

Untitled-23

«Тарасова гора : люди і події» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю прийняття постанови Радою Міністрів Української Держави про взяття під опіку могили Тараса Шевченка; Канів, 4 жовтня 2018 р. / Упорядник Л. О. Чорна. – Київ: Панмедія, 2020. – 182 с. : іл.

 

У збірник уміщено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарасова гора : люди і події», присвяченої 100-річчю прийняття постанови Радою Міністрів Української Держави про взяття під опіку могили Тараса Шевченка, яка відбулася в музеї Тараса Шевченка  Шевченківського національного заповідника 4 жовтня 2018 р. Наукові дослідження присвячені історії Тарасової гори в період Української революції 1917-1921 рр., хранителям Шевченківського меморіалу; визначним подіям, що відбулися біля могили поета; аналізуються музейні колекції; розглядаються проблеми збереження національної культурно-мистецької та  природної спадщини України.

Видання адресоване науковцям, освітянам та усім, кого цікавить  історія Тарасової гори, сучасний стан історико-культурної спадщини України.

 

Рецензенти:

Савченко Г. П., кандидат історичних наук, доцент; професор кафедри новітньої історії  України Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.

Тучинський  В. А., кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри всесвітньої історії, заступник директора  Інституту історії, етнології  і права з виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Публікується відповідного до ухвали конференції.

Untitled-22

Матеріали ІІ науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань: Історія Канівщини в контексті історії України: до 100-річчя Української революції (1917–1921); з нагоди відзначення 100-ліття від дня народження краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда (1917–2015) і святкування Дня міста; Канів, 5 жовтня 2017 р. / Упорядники: О. М. Ісаєва, С. А. Брижицька, О. В. Білокінь, Т. В. Осипенко. – Київ: «Панмедія», 2019. – 220 с.: іл.

У збірник уміщено матеріали ІІ науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань «Історія Канівщини в контексті історії України», присвячених 100-річчю Української революції (1917-1921); з нагоди відзначення 100-ліття від дня народження краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда (1917-2015) і святкування Дня міста, що відбулися 5 жовтня 2017 р. у Шевченківському національному заповіднику в м. Канів.

Учасники конференції особливу увагу приділили актуальним питанням історичного краєзнавства, зокрема Канівщини, а також музеєзнавства.

Книга адресована краєзнавцям, освітянам, студентам, усім, хто цікавиться історією України.

Рецензенти:

Чабан А. Ю., професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор історичних наук, професор (м. Черкаси).

Нагайко Т. Ю., завідувач науково-дослідного відділу історичного краєзнавства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», кандидат історичних наук (м. Переяслав).

Друкується згідно Ухвали Сорокопудівських читань.

74

Історичний досвід та сучасний стан вивчення Журналу (Щоденника) Тараса Шевченка: Матеріали Шостих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю написання автобіографічного документа. 13 вересня 2018 р. Канів / Упорядники Брижицька С. А., Чернієнко Д. А. — Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2019. – 256 с.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Брижицька С. А. заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи, кандидат історичних наук (Канів, Україна);
Чернієнко Д. А., координатор Громадського науково-просвітницького «Інституту Тараса Шевченка», кандидат історичних наук (Уфа, Республіка Башкортостан, РФ).

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Вербіцька О. І., вчений секретар науково-методичної ради Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат філософських наук (Київ, Україна).
Токар П. В., почесний професор Євразійського національного університету імені Л. М. Гумільова, Голова Науково-методичної ради при РОЮО «Рада українців Казахстану», кандидат соціологічних наук (Астана, Республіка Казахстан).

 

73

ТарасШевченко: незламна постать на шляху до Волі: матеріали П’ятих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка із заслання (1847–1857 роки), 12 верес. 2017 р. Канів / Упорядники Брижицька С. А., Чернієнко Д. А., Сіренко Ю. В. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2018.  –  204 с. : іл. – Текст укр., рос.

Учасники читань акцентували увагу на художній та літературній творчості Тараса Шевченка періоду солдатчини; на музейних і бібліотечних зібраннях, що розкривають тему поетового заслання; на вивченні сучасними шевченкознавцями як в Україні, так і за кордоном періоду заслання митця в казахстанських степах.

Книга адресована науковцям, шевченкознавцям, краєзнавцям, освітянам.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Вербіцька О. І., к.філос.н.,  вчений секретар науково-методичної ради Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Київ, Україна).

Бабенко В. Я., к.іст.н., співробітник Громадського науково-просвітницького Інституту Тараса Шевченка (Уфа, Республіка Башкортостан, РФ).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Брижицька С. А.(голова),кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи (м. Канів, Україна); Мельниченко В. М., кандидат історичних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (м. Черкаси. Україна); Нестеренко В. І.,завідувач науково-методичним відділомЧеркаського обласного краєзнавчого музею (м. Черкаси, Україна); Сіренко Ю. В., кандидат педагогічних наук, співробітник Громадського науково-просвітницького Інституту Тараса Шевченка (Уфа, Республіка Башкортостан, РФ);Чабан А. Ю., доктор історичних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, перший секретар Посольства України у Казахстані (2003–2006 рр.) (м. Черкаси, Україна); Чернієнко Д. А. (секретар),кандидат історичних наук, координатор Громадського науково-просвітницького Інституту Тараса Шевченка (м. Уфа, Республіка Башкортостан, РФ).

71

Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський// Науково-історичний літопис Чернечої гори/ Зінаїда Тарахан-Береза– Черкаси: «ІнтролігаТОР», 2018. – 416 с. 

У 2018 році вийшла в світ нова книга Зінаїди Панасівни Тарахан-Берези «Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський». Це видання, визначене автором як науково-історичний літопис Чернечої гори, присвячене історії одного з духовних центрів України з давніх часів і донині. Наповнена багатим фактичним матеріалом, зібраним дослідницею упродовж багатьох років кропіткої праці з величезної кількості вітчизняних і зарубіжних документальних, історичних, літературних, мемуарних та фольклорних джерел, насичена цікавим ілюстративним матеріалом, книга стала глибинним авторським переосмисленням подій, пов’язаних з Чернечою горою – від часу поховання Тараса Шевченка на околиці Канева до становлення меморіалу Великого Кобзаря – у контексті різних етапів вітчизняної історії.

Книга вийшла тиражем у 1000 примірників у видавництві «ІнтролігаТОР» (м. Черкаси), на замовлення Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації.

Канів: Шевченківський національний заповідник, 2018.

70

Тарасова Гора і Українська революція 1917-1921 років:буклет. Автор-упорядник Людмила Чорна. – Канів, 2018.

У виданні фрагментарно розповідається про події та людей, причетних до історії Тарасової Гори у добу Української революції 1917-1921 рр.

Untitled-21

Матеріали науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань: Історія Канівщини в контексті історії України: до 25-річчя Незалежності України, на пошану краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда та з нагоди відзначення 25-річчя з часу створення Канівського історичного музею та святкування Дня міста; Канів, 15 вересня 2016 р. / Упоряд.: О.М. Ісаєва, С.А. Брижицька. – Черкаси: Видавець О.М. Третьяков, 2017. – 196 с.

У збірник уміщено матеріали науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань: Історія Канівщини в контексті історії України, присвячених 25-річчю Незалежності України; на пошану краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда, з нагоди відзначення 25-річчя з часу створення Канівського історичного музею (нині – науково-дослідний відділ «Канів від давнини до сучасності» Шевченківського національного заповідника) та святкування Дня міста, що відбулися 15 вересня 2016 року у Шевченківському національному заповіднику в м. Канів.

Учасники конференції особливу увагу приділили актуальним питанням історичного краєзнавства, зокрема Канівщини, а також музеєзнавства.

Книга адресована краєзнавцям, освітянам, студентам, усім, хто цікавиться історією Черкаської землі.

Рецензенти:

Світленко С.І., доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професор кафедри історії України (м. Дніпро).

Масненко В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси).

Друкується згідно Ухвали Сорокопудівських читань.

Untitled-20

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України», присвячені святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського / Упорядник Брижицька С. А. – Черкаси: Видавець О. М. Третяков, 2017. – 272 с.

У збірник уміщено матеріали Міжнародної наукової конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України», присвяченої святкуванню 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, Голови Української Центральної Ради, визначного українського історика і громадського діяча та в рамках проведення «Днів Михайла Грушевського в Україні». (Указ Президента України № 63 від 9 лютого 2015 року), яка відбулася 23 вересня 2016 року в м. Канів.

 

Рецензенти:

Гавдида Н. І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземної мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Полек Т. В. ,кандидат історичних наук, науковий співробітник наукового відділу культурологічних досліджень Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

 

Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства

(протокол № 9  від 6 грудня 2016 р.) та науково-методичною радою Шевченківського національного заповідника (протокол № 1 від 5 січня 2017 р.)

Untitled-19

Тарас Шевченко. КАНІВСЬКИЙ КОБЗАРИК / Упоряд. Світлана Брижицька, Ірина Верба, Оксана Торошина. - Черкаси: Видавець : М. О. Третяков, 2016. - 96 с.

«Канівський кобзарик»  - видання творів Тараса Шевченка для дітей молодшого шкільного віку. Особливістю книги стало її оформлення мистецькими роботами канівських школярів, що були представлені на Шевченківському загальноміському конкурсі у березні 2016 року. 

У присвяті зазначено: "Діти Канева - до 25-річчя Незалежності України".

Видання стало можливим завдяки сприянню голови міста Канів Ігоря Ренькаса.

Untitled-18

«Тут Шевченків дух і пахощі України» / Укладач Р. В. Танана. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2016. – 80 с., фото.

Книгу присвячено 25-річчю з часу відтворення першого народного музею Кобзаря «Тарасова світлиця» та 170-річчю від дня народження довголітнього охоронця Шевченкової могили Івана Ядловського (1846-1933).

У виданні вибірково подаються записи до книги вражень «Тарасової світлиці», що засвідчують ставлення відвідувачів до відтворення хатини.

Рецензент:

В. М. Мельниченко, голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Untitled-16

Краєзнавці Черкащини : біобібліографічний довідник / упоряд. : В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш. — Черкаси : Вертикаль, 2016. — 220 с. : фото. 

25-річчю Незалежності України присвячується

 

Статті-довідки про краєзнавців Канівщини,

включені до біобібліографічного довідника «Краєзнавці Черкащини» 

Персоналії

Автор

Авраменко В.П.

Філіпович Т.І.

Андрієнко К.Е.

Іщенко М.Є.

Басиста Н.М.

Ярмош Т.В.

Береза В.П.

Юрченко І.К.

Білокінь О.В.

Дзима В.В.

Брижицька С.А.

Мельниченко В.М.

Варава Г.П.

Танана Р.В.

Варава О.П.

Танана Р.В.

Верхогляд А.Г.

Ісаєва О.М.

Гаєр Н.Г.

Танана Р.В.

Гнилосиров В.С

Танана Р.В.

Данилов Я.М.

Брижицька С.А.

Дзима В.В.

Білокінь О.М.

Ісаєва О.М.

Осипенко Т. В.

Іщенко М.Є.

Мельниченко В.М.

Кривицька В.Я.

Тарахан-Береза З.П.

Ліховий І.Д.

Мельниченко В.М.

Осипенко Т.В.

Ісаєва О. М.

Сорокопуд І.І.

Ісаєва О.М.

Танана Р.В.

Білокінь О.В.

Тарахан-Береза З.П.

Білокінь О.В.

Татарин А.О.

Філіпович Т.І.

Філіпович Т.І.

Яхимович А.В.

Чулкова Т.М.

Філіпович

Шостік О.І.

Ісаєва

Ярмош Т.В.

Басиста

Яхімович А.В.

Авраменко


 

Untitled-17

Тарасова світлиця: Літературно-мистецький альманах. Число 1, приурочене науково-практичному семінару «Стратегія розвитку заповідної справи в Україні». Канів, Шевченківський національний заповідник, 6–7 листопада 2015 р. / Автор ідеї та науковий редактор І. Д. Ліховий. Упорядники І. Д. Ліховий, М. В. Піняк. Художник обкладинки: В. Я. Чебаник. – Черкаси: Видавець О. М. Третяков, 2015. – 260 с.:

 

Тарахан-Береза З. П. – провідний науковий співробітник, к.ф.н.:

Наливайківська церква або перший козацький монастир за Чернечою горою.

Авраменко В. П. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»:

Публіцистична діяльність Василя Гнилосирова як відображення життєвого і творчого шляху подвижника.

Паламарчук І. Я. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»:                              

Василь Гнилосиров і недільні школи.

Миколенко Л. В. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи:

Урочище на Лисянщині як прототип пейзажу у поезії Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора…».

Білокінь О. В. – вчений секретар, Дзима В. В. – завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи:

Щоб зберегти для нащадків: Заповіднику на Тарасовій горі – 90.

Ісаєва О. М. – завідувач науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності»:

Канів та район в 20-х роках ХХ ст.                          

З історії млинарства на Канівщині.

Чулкова Т. М. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи:

Образ сходжень на могилу Кобзаря у літературі і мистецтві.

Танана Р. В. – завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»:

Подвижницьке життя Василя Степаненка.

Філіпович Т. І. – завідувач  науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи:

Тарас Шевченко на Михайловій горі у Прохорівці.

Долгіч Н. В. – завідувач науково-дослідного відділу «Тарас Шевченко в житті і творчості»:

Тарасова гора в образотворчому мистецтві ХІХ-ХХІ століть.

Білокінь О.В. – вчений секретар:

Семіосфера Тарасової гори у мові Івана Ядловського (за матеріалами наукового архіву Шевченківського національного заповідника).

Вакула І. Я. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондової роботи:

Філокартія в діючий експозиції музею Тараса Шевченка в Каневі.       

 

Untitled-14

Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі». З нагоди 175-річчниці виходу у світ «Кобзаря». – К. : НДІУ, 2015.  - 154 с.

Книга адресована науковцям, освітянам, студентам, усім, хто цікавиться проблематикою сучасного шевченкознавства.

Редакційна колегія:

Галайко Б.М. (канд. іст. наук, директор Науково-дослідного інституту українознавства);

Зінченко А.Л. (д-р. іст. наук, заступник директор Науково-дослідного інституту українознавства);

Брижицька С.А. (канд. іст. наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника, м. Канів);

Ціпко А.В. (канд. філол. наук, завідувач відділу української філології Науково-дослідного інституту українознавства);

Бойко Т.І. (канд. філос. наук, завідувач відділу освітніх технологій та популяризації українознавства Науково-дослідного інституту українознавства).

Untitled-13

Доля Тараса Шевченка на засланні: Збірник наукових праць Четвертих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 165-річчю від часу переведення Т.Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення. - Черкаси: Олександр Третяков, 2015.   - 304 с.

До збірника включені наукові статті учасників Четвертих Міжнародних Шевченківських читань «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячених 165-річчю від часу переведення Т.Г. Шевченка на службу в Новопетровське укріплення (Канів, 16 квітня 2015 року), які представляли науково-дослідні, освітні, музейні установи та заклади України, Росії, Казахстану.

 

Збірник містить матеріали круглого столу «Шевченкознавство на південному Уралі і Казахстані у XXXXI ст.», а також наукові розвідки, спрямовані на вивчення оточення та зв'язків Т. Шевченка на засланні, духовним та побутовим витокам його творчості, джерелознавчим аспектам шевченкознавства та формам збереження історичної пам'яті, сучасним інтерпретаціям спадщини Кобзаря, репрезентації периіоду заслання Т. Шевченка у поточному культурно-інформаційному просторі.

Видання адресується літературознавцям, історикам, культурологам, мистецтвознавцям, музейникам, краєзнавцям, викладачам навчальних закладів, усім, хто цікавиться життям та творчою спадщиною Тараса Шевченка.


Редакційна колегія:

С.А. Брижицька (канд. іст. наук, м. Канів, Україна, відповід. ред.)

С.А. Гальченко (канд. філол. наук, м. Київ, Україна)

П.В. Токар (канд. соціол. наук, м. Астана, Казахстан)

Д.А. Чернієнко (канд. іст. наук, м. Уфа, Росія, відповід. ред.)

Untitled-11

Упорядник І. Я. Паламарчук. Пам'ятники Т. Г. Шевченку в Україні. Каталог. – Черкаси: Бізнес-стиль, 2014.

 

Подана інформація про пам’ятники і пам’ятні знаки, встановлені Т. Шевченку в Україні. До видання ввійшли головним чином світлини пам'ятників поету із фондового зібрання Шевченківського національного заповідника.

Untitled-15

Не підлягає забуттю : нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) : збірник наукових статей,  документів, матеріалів та спогадів / Керівник проекту  О.А. Воронкіна, упорядники: В. М. Мельниченко, Т.А. клименко, Г.М. Голиш. — Черкаси 6 Вертикаль, 2013. — 366с., ілюстр.

Статті працівників ШНЗ:

Танана  Р.В. Музей кобзаря у Каневі в роки нацистської окупації (с. 67-74)

Ярмош Т.В. Нацистська окупація на Канівщині (с. 96-98).

Untitled-9 Ольга Білокінь. Під знаком Шевченкового слова: Лінгвістичні нариси за текстами книг вражень на Тарасовій горі. – Черкаси: Вертикаль, 2013.

 

Книга є спробою висвітлити особливості мовної репрезентації шляхів до осягнення ціннісних орієнтирів у записах відвідувачів Шевченкової могили, що постала в свідомості багатьох поколінь як національна святиня українського народу.

 

Рецензенти:

С. Я. Єрмоленко - члену-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу  стилістики і культури мови Інституту української мови НАН України;

Т. В. Радзієвська - доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України;

Г. І. Мартинова - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

200d-12 Брижицька Світлана. Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка. – Монографія. — 2-е вид., перероб., допов. —  Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2013 — 200 с.

У дослідженні викладено матеріал про людей (установлено їхні імена, сфера діяльності кожного), які безпосередньо були причетними до ухвалення рішення щодо заміни чавунного хреста, встановленого 1884 р. (архітектор Віктор Сичугов) на могилі Тараса Шевченка, на пам’ятник 1923 р. (скульптор Калень Терещенко), а також подано спогади свідків цих подій і відгуки відвідувачів могили 1925-1928 років.

Вперше проаналізовано ставлення відвідувачів могили Тараса  Шевченка до першого радянського пам’ятника (1923) на могилі митця.

Рецензенти:

В.М. Піскун, доктор історичних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник відділу джерел з новітньої історії України

Інституту української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України

Л.Д. Федорова, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження історико-культурної спадщини України

Інституту історії України НАН України

Видання здійснене коштом ТОВ «Клуб сиру» (директор С.А. Решетняк), канівців Г.М. Брижицької, А.І. Коржової, І.О. Ніколенка та автора.

Окрема подяка у сприянні видання І.Г. Пукшину (Київ)

Рекомендовано до друку науково-методичною радою

Шевченківського національного заповідника.

200d-11

Путівник 'Shevchenko national reserve'.

Видавництво 'Містер піксель'. 2013

200d-10

Путівник 'Schewtschenko nationales schutzgebiet'.

Видавництво 'Містер піксель'. 2013 

200d-4

Візитна картка.

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

200d-3

Буклет 'Тарасова гора. Шевченківський національний заповідник'.

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

200d-6

Крата-схема руху до Канева з Києва, Черкас, Переяслава-Хмельницького, Миронівки.

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

200d-5

Календарик на 2014 рік.

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

200d-2

Блокнот 'Тарасова гора'.

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

200d-1  

Путівник 'Шевченковский национальный заповедник'. 

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

 200d-7

Путівник Шевченківський національний заповідник'. 

Видавництво 'Містер піксель'. 2013'

 200d-8

Путівник 'Шевченківський національний заповідник. Експозиція музею'. 

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

 200d-9

Календар перекидний 'Шевченківський національний заповідник'. 

Видавництво 'Бізнес-стиль'. 2013

Untitled-10 Зінаїда Тарахан-Береза. «Заворожи мені, волхве…» : Тарас Шевченко і Михайло Щепкін» - Київ : Мистецтво, 2012. – 353 с. : іл.

 

Книга провідного наукового співробітника Шевченківського національного заповідника «Заворожи мені, волхве...» присвячена 200-літньому ювілею Т. Шевченка та 225-літтю М. Щепкіна. Видання, надруковане за державною програмою «Українська книга» 2012 року, було висунуте на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2014 р. за напрямом літературознавство і мистецтвознавство. Цей твір не лише відроджує історичну пам'ять, а й доповнює цікавими аспектами терени шевченкознавства, є вагомим вкладом у розвиток вітчизняної культури, повертаючи через століття шедеври творчості геніїв та нові свідчення їхнього впливу на формування національної самосвідомості українського народу.

Подібне синкретичне – шевченкознавче, мистецтвознавче, краєзнавче  та театрознавче – видання в Україні здійснено вперше. Спираючись на унікальні науково-історичні документи, Зінаїда Панасівна Тарахан-Береза здійснила оригінальне дослідження щодо живописного твору Т. Г. Шевченка «Портрет Михайла Щепкіна» (1843). Працюючи над атрибуцією портрета, дослідниця не лише остаточно встановила його оригінальність, час створення, авторство Тараса Шевченка та особу портретованого, а й зовсім по-іншому подивилася на постать видатного актора та на його взаємозв’язки з Україною, її Пророком, розкрила невідомі досі сторінки його життя та творчості, побачила в ньому не тільки російського (як одностайно стверджували до цього часу всі українські та зарубіжні видання), а й українського актора, котрого наш народ ще за його життя визнав народним артистом України, який разом з Іваном Котляревським та Григорієм Квіткою-Основ’яненком стояв біля витоків  національного театру.

Окрім того, у книзі вперше в Україні вміщено репродукцію унікального портрета  16-річного Тараса Шевченка роботи невідомого художника 19 ст. кола Йонаса Рустемаса (1829 – 1831 рр.?), що підтверджено, зокрема, висновками Техніко-технологічної експертизи, проведеної Науково-дослідним музеєм Академії мистецтв Росії у Санкт-Петербурзі. До його атрибуції причетна і З.П. Тарахан-Береза (до цього часу найранішим зображенням поета вважався його автопортрет 1840 р.  у віці 26 років). Інші численні документальні раритети, вміщені в книзі,  розшукані автором у державних та приватних архівах, музеях України та зарубіжжя.

1

Путеводитель по литературным музеям ближнего зарубежья. 2012.

Видання здійснене коштом гранта, наданого регіональною громадською організацією «Інститут проблем громадянського суспільства», за підтримки Комітету по культурі Уряду Санкт-Петербурга, за участю Музею Анни Ахматової у Фонтанному Домі і Громадського благодійного фонду друзів музею Анни Ахматової у Фонтанному Домі.

Представлено презентацію музеїв Шевченківського національного заповідника: Т.Г. Шевченка (С.А. Брижицька, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи) та «Літературна Канівщина» (І.К. Юрченко, завідувач науково-дослідним відділом «Літературна Канівщина», Л.Г. Шрамко, завідувач відділу бібліотеки). Автор молодіжної сторінки туристичних особливостей Черкащини — Віталія Чеботарьова, представник клубу друзів музею «Літературна Канівщина».

Untitled-8

Варфоломій Григорович Шевченко.1821-1892. Буклет 

Автор проекту Долгіч Н.В. Комп`ютерна верстка Кардаш Ю.А.

Надруковано у видавництві "Бізнес-стиль" (Черкаси). 2012

Видання присвячене великому патріоту Варфоломію Григоровичу Шевченку, троюрідному братові та своякові Тараса Шевченка, стараннями якого була збережена Могила Поета і Батько Тарас запанував на рідній землі.

Untitled-3 Шевченківський національний заповідник.  

Експозиція музею Т.Г. Шевченка. Буклет.

Автор тексту С. Брижицька. — Черкаси: Бізнес-стиль, 2012. 

Фото: С. Брижицька, Ю. Кардаш, І. Синящокий.

Про діючу  експозицію музею Тараса Шевченка на Тарасовій горі.

Untitled-1 Шевченковский национальный заповедник.  

Экспозиция музея Т.Г. Шевченко. Буклет. (рус. яз.)

Автор текста С. Брижицкая. — Черкассы: Бизнес-стиль, 2012. 

Фото: С. Брижицкая, Ю. Кардаш, И. Синящокий.

Про діючу  експозицію музею Тараса Шевченка на Тарасовій горі.

Untitled-5 Shevchenko national reserve.  

Експозиція музею Т.Г. Шевченка. Буклет. (англ. мова)

Автор тексту С. Брижицька. — Черкаси: Бізнес-стиль, 2012. 

Фото: С. Брижицька, Ю. Кардаш, І. Синящокий.

Про діючу  експозицію музею Тараса Шевченка на Тарасовій горі.

Untitled-7 Музей Літературна Канівщина.  

Експозиція музею Літературна Канівщина. Буклет.

Автор тексту І. Юрченко. — Черкаси: Бізнес-стиль, 2012. 

Фото: Ю. Кардаш

Про діючу  експозицію музею Літературна Канівщина.

Untitled-6 Музей Литературная Каневщина.  

Экспозиция музея Литературная Каневщина. Буклет. (рус. яз.)

Автор текста И. Юрченко. — Черкассы: Бизнес-стиль, 2012. 

Фото:  Ю. Кардаш.

Про діючу  експозицію музею Літературна Канівщина.

pub2 «Заповіт» Т.Г. Шевченка мовами світу. — Інформаційно-презентаційне видання. — Черкаси: Бізнес-стиль, 2012.

Рецензентом виступила С.А. Брижицька, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

До авторського колективу увійшли В.В. Коломієць, генеральний директор; І.Я. Паламарчук, старший науковий співробітник.

pub1 Тарас Шевченка – славний син Черкаської землі. Інформаційно-презентаційне видання. — Черкаси: Бізнес-стиль, 2012.

До складу авторського колективу увійшла С.А. Брижицька, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

Untitled-4 Танана Р.В. 

Тарасова світлиця. - Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2011. - 160 с.

У книзі розповідається про історію першого народного музею Кобзаря - Тарасову світлицю, її відновлення на території Шевченківського національного заповідника, про те, яке враження вона справляє на відвідувачів. Окремий розділ присвячений нащадкам довголітнього охоронця Шевченкової могили Івана Олексійовича Ядловського. Цілий ряд фотознімків у цьому розділі друкуються вперше.

Untitled-12
Вічна оселя Кобзаря. До 150-річчя поховання Т. Шевченка в Каневі. Буклет. Автор-упорядник Р.В. Танана. Фото І.Ф. Синящокого, В.С. Тарахана, Р.В. Танани. — Черкаси: ПП «Містер Піксель», 2011.
WNZ Шевченківський національний заповідник. Буклет.

Автор тексту С.А. Брижицька. — Черкаси, 2011.

Про діючу  експозицію музею Тараса Шевченка на Тарасовій горі.

Na_Tar_g На Тарасовій Горі: путівник /авт.-упорядник В.Авраменко, Т.Філіпович, А.Яхімович/.- Черкаси: Брама-Україна,2011.-80 с.

Шановні гості! завітайте на Священну Тарасову гору, щоб почути Кобзареву думу, вдихнути свіжість повітря дніпрових круч і помилуватися величчю канівських краєвидів.

love Катерина Піка «Любов вічна»

Черкаси: «Брама-Україна», 2009. – 128с. – Поетична збірка, присвячена українській святині – тарасовій горі та рідному місту Каневу.

Untitled-2 Співець з Чернечої гори. 

Автори-упорядники: Танана Р.В., Дзима В.В.

Черкаси: "Відлуння-плюс", 2008.

Книга присвячена сторіччю від дня народження українського кобзаря Олекси Чуприни, який близько тридцяти років співав біля могили Тараса Шевченка в Каневі. У книзі подано життєвий та творчий шлях кобзаря, спогади його шанувальників, унікальні світлини, які широкий загал побачить уперше, матеріали по його вшануванню.

genealogy Родовід Тараса Шевченка в його нащадках.

Упорядник: А.В. Яхімович

Черкаси: «Брама-Україна», 2008.

behind_barbed_wire «За колючим дротом. Музей Тараса Шевченка в Каневі в роки німецько-фашистської окупації (1943-1944 рр..)»

Упорядники: Р.В. Танана, О.В. Білокінь

Черкаси: «Вертикаль», 2008.

ne_odinokij Брижицька С.А.

«Я не одинокий…» (Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х років ХХ ст.). — Монографія. — Черкаси: Брама — Україна, 2006.

У монографії вперше комплексно досліджено процес національного самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х рр. ХХ ст.). На широкій джерельній базі з’ясовуються складові національного самоствердження поета; досліджуються формовияви його національної самосвідомості. Доведено, опосередковано за листами до митця існування його впливу на формування національної ідентичності його сучасників. Визначено значущість і соціальну функцію постаті поета для українців. Простежено визначення українцями себе як «українців» через вживання української мови, національне ототожнення з образом Т. Шевченка.

Для істориків, а також для всіх, хто цікавиться процесами націєтворення і формування національної ідентичності.

The monograph is a first complex research of the process of the national self-affirmation of Taras Shevchenko and his influence on the formation of the national identity of the Ukrainians (the second quarter of the ХІХ century—the middle of the 20-s of the ХХ century). In it the experience of the historiography of this problem is generalized and the materials are critically analysed. On the vast basis of sources the components of the national self-affirmation of T. Shevchenko are determined; the definitions of his national self-consciousness are in checked, in particular, his linguistic self-determination is studied, as wellas the determination of the notion “native lend” as the composite of the national identity. The importance and social function of the image of the poet for the Ukrainians was determined. The self-identification of the Ukrainian people as “Ukrainians” by the visitors of the Shevchenko’s grave, who identified themselves with the Ukrainian national community, was followed up.

For the historians and also for all who are interested in the process of formation of nations and of the national identity.

Рецензенти: Борисенко В.К., д.і.н.

Зінченко А.Л., д.і.н.

Сергійчук В.І., д.і.н.

 Науковий консультант: Піскун В. М., к.і..н.

 Затверджено до друку Вченою радою Центру українознавства

 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Протокол № 2 від 16 лютого 2006 р.

gittja_&_slovo Брижицька С. А.

Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців. За матеріалами книг вражень на його могилі 1896 — 1926 рр. — Монографія. — Київ: Задруга, 2006.

 

У монографії, на основі великого фактологічного наукового матеріалу — «Книг вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка» (1896—1902, 1904—1906, 1906—1910, 1914—1916, 1917—1921, 1924—1926 рр.) (Чернеча гора, м. Канів), — вперше, в контексті історичних суспільно-політичних змін в Україні (кінець ХІХ ст. — середина 20-х років ХХ ст.), системно досліджується процес впливу постаті українського поета, митця, мислителя Тараса Шевченка на становлення національної ідентичності українців.

Для істориків, а також для всіх, хто цікавиться процесами націєтворення і формування національної ідентичності.

In the monograph on the basis of the large factorlogical scientific material — «Тhe Books of the impressions» (1896—1902, 1904—1906, 1906—1910, 1914—1916, 1917—1921, 1924—1926) which were written by the visitors of Taras Shevchenko’s grave (Chernecha Hill, Kaniv), — for the first time, in the context of historical, social and political changes in the Ukraine (the end of the XIX century — the middle of the 20 years of the XX century), it is systematically investigated the process of influence of the image of the great poet, artist, thinker of  the Ukraine of Taras Shevchenko on the formation of the national identity of  Ukrainians.

For the historians and also for all who are interested in the process of formation of nations and of the national identity.

Рецензенти: Борисенко Валентина Кирилівна, д. і. н., проф.,

кафедра етнології та краєзнавства

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергійчук Володимир Іванович, д. і. н., проф.,

Центр українознавства Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Друкується згідно з рішенням Вченої ради Центру українознавства

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 42 від 15 квітня 2004 р.)

panair Каталог творів учасників всеукраїнського пленеру «Тарасова гора - 2006» «Гори мої високії…»

Автор проекту: Надія Долгіч

Упорядники: Н. Долгіч, Т. Мацієвська

Дизайнер: Н. Копитіна

Технічний редактор: О. Третьяков

Черкаси: «Брама-Україна», 2006.

for_earth «Для землі – сонце, для народу – Шевченко» Збірник прислів`їв та приказок про Т.Г. Шевченка.

Автор-укладач: Татарин Анатолій Олександрович

Черкаси: «Брама-Україна», 2006. – 112 с.

Kobzar Тарас Шевченко. Кобзар. 1840 – 1940. – Перевид. в Україні / Літературно-художнє видання.

Автор післямов: О. Солопченко, М. Мушинка, Р. Лубківський

Черкаси: «Брама-Україна», 2006. – 448 с.

itinerary Канів через плин століть: Путівник

Упорядник: Т.М. Мацієвська

Черкаси: «Брама-Україна», 2006. – 120 с.

podija Брижицька С.А. 

Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка. – К.: ПП «КОРВІН ПРЕСС», 2004.

 У дослідженні вперше викладено матеріал про людей (установлено їхні імена, сфера діяльності кожного), які безпосередньо були причетними до ухвалення рішення щодо заміни чавунного хреста, встановленого 1884 р. (архітектор В. Сичугов) на могилі Тараса Шевченка, на пам’ятник у 1923 р. (скульптор К. Терещенко), а також подано спогади свідків цих подій і відгуки відвідувачів могили 1925 та 1926 років, що є свідченням про них самих і про їхнє ставлення до нехтування традиціями українського народу.

For the first time in the research  was exposed the material about the people (were defined their names, the sphere of their activities) which had direct relation taking the decision about substitution of the cast iron cross which was opened 1884 (the architect by V.Sychugov) in the grave of Taras Shevchenko by the monument in 1923 year (the sculptor by K.Tereschenko) and also presented the remembrances of the eye witnesses of these events and are given opinions of visitors of  Shevchenko’s grave in 1925 and 1926 years. These opinions are witnesses about themselves and about attitude to neglecting traditions of the Ukrainian people.

Рецензенти:

Борисенко В.К., доктор історичних наук, професор, кафедра етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Малєєва Т.І., кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького державного політехнічного університету, вчений секретар університету.

catalogue Видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника: Каталог.

Упорядники: О.О. Солопченко, Л.Г.Сіленко.

Автор проекту та передмови І.Д. Ліховий

К.: Криниця, 2004. – 368с. 

svjatinja Зінаїда Панасівна Тарахан-Береза, «Святиня» науково-документальний літопис Тарасової гори

К.: «Родовід», 1998.

Святиня присвячена історії Шевченкової могили – духовного храму українського народу. Книга народилася внаслідок глибокого осмислення її автором величезної кількості документальних, історичних, літературних і фольклорних джерел та власних спостережень. Подібне видання здійснено вперше.

Зінаїда Панасівна Тарахан-Береза, «Святиня» науково-документальний літопис Тарасової гори К.: «Родовід», 1998.

Святиня присвячена історії Шевченкової могили – духовного храму українського народу. Книга народилася внаслідок глибокого осмислення її автором величезної кількості документальних, історичних, літературних і фольклорних джерел та власних спостережень. Подібне видання здійснено вперше.

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті

Заходи

Додано: 14.02.2015, 10:08

Участь в наукових конференціях

Додано: 9.06.2011, 17:22

Видавнича діяльність

Додано: 21.05.2011, 11:25

При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова