Виставка живописних робіт Андрія Яланського

Протягом листопада 2013 р. у місті Канів Черкаської області, у музеї коло національної святині - могили Тараса Шевченка діятиме персональна виставка живописних робіт Андрія Яланського. Майстерність відомого у світі автора і осіння тематика залишать незабутні враження після зустрічі з прекрасним. Колектив заповідника спільно з родиною художника щиро запрошують відвідати виставку. Очікуємо на Вас щодня окрім понеділка з 9.00 до 15.45.

 

А.В. Яланський народився 19.10.1959 в м. Києві, навчався у приватній студії В. І. Зарецького, у Київському державному художньому інституті (майстерня станкового живопису професора В.В. Шаталіна) стажувався у творчих майстернях Академії мистецтв СРСР (професор Т.М. Голембієвська). Андрій Яланський продовжує традиції реалістичного живопису, особливу увагу приділяє пленеру.

На батьківщині художник отримав найвище визнання: він - народний художник України, викладач і один з керівників Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури (м Київ). Андрій Яланський – художник, котрий потужно формує засади сучасного образотворчого мистецтва у контексті загальносвітового культурного поступу.

З 1981 року твори митця експонуються на вітчизняних виставках, а з 1986 року – на міжнародних:

1995    Тулуза, Франція

1996    Бордо, Франція

1997    (жовтень) виставка „Realism and Impressionism from Ukraine”, в арт - центрі Aberdeen, Шотландія

1998    Сеул, Південна Корея

1997    Едмонтон, Канада

1997    роботи виставлялися та продавалися на аукціонах Phillips та Crestie's, Лондон

1997 (березень) виставка „Realism and Impressionism from Ukraine”, галерея „Hanover Fine Arts”, Единбург

1997  (липень) „Мистецтво України”, галерeя „Pembroke”, Віндзор

1997  (серпень) „Українські пейзажі”, галерея „Hanover”, Ліверпуль

1997  (листопад) „Картини з Києва”, галерея „Roy Miles”, Лондон

1998  Кіото, Японія

1998  галерея „Roy Miles”, Ліверпуль, Лондон

1998  роботи виставлялися та продавалися на аукціонах Phillips та Crestie's, Лондон

1998 (березень) виставка „Представляючи Україну”, ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), Сіті, Лондон

1998  (червень) виставка „Oil Paintings from Ukraine”, арт – центр „Grasefield”, Дамфіс, Шотландія

1998    (липень) „Мистецтво з України”, галерея „Scott”, Шотландія

1998    (серпень) „Мистецтво з України”, галерея „Hanover Art”, Единбург

1999    – 1999 виставка в Королівській Академії мистецтв, Лондон

1999    Міжнародний мистецький фестиваль EUROP'ART (Palexpo), Женева (організатор – галерея „Яна”, Київ)

1999  ”Мистецтво з України”, Музей „Tweeddale”, Піблс, Шотландія

1999  виставка в Королівській Академії мистецтв, Лондон

1999  роботи виставлялися та продавалися на аукціонах Phillips та Crestie's, Лондон

1999-2011  щорічні виставки в галереї „Яна”, Київ

2000 (червень)  „Мистецтво з України”, арт – центр „Horshman”, Суссекс, Англія

2000 (липень)  „Мистецтво з України”, галерея „Farnham Maltings”, Суррей, Англія

2000  (жовтень) виставка „Retrospective of oil by Yalanskiy”, галерея „Hanover Fine Arts”, Единбург

2000    Флоренція, Італія

2000 Міжнародний мистецький фестиваль EUROP'ART (Palexpo), Женева (організатор – галерея „Яна”, Київ)

2000-2010  щорічні виставки в Лондоні та Единбурзі, менеджерським центром Danusha Fine Art

2001    Краків, Польша

2002    (травень) „Мистецтво з України”, музей „Haslemere Educational”, Суррей, Англія

2002(жовтень) виставка „Still life and landscape”, арт – центр „Oxmarcet Arts”, Суссекс, Англія

2002-2003 виставка на арт – ринку в Нью – Йорку (Art Expo New York)

2003 Санкт – Петербург

2003  Гент, Бельгія

2003  (жовтень) „Мистецтво з України”, галерея „St. David's Hall Foyer”, Кардіфф, Уельс

2003  (грудень) виставка „Line Art Gent 2003”, Бельгія

2003 - 2004 виставка в Дубліні, Ірландія

2004  (лютий) „Сонячний світ”, галерея „Avantgarde”, Лондон

2004  (лютий) благодійна виставка українського мистецтва для церкви Св. Анни, Лаймхаус, Лондон

2004  (березень) виставка „View from the garden”, Wotton House, Бакінгемшир, Англія

2004  (серпень) виставка „The oil painting by Yalanskiy”, галерея „Avantgarde”, Лондон

2004  (жовтень) галерея „Hanover Fine Arts”, Единбург

2005  (березень) „Artexpo”, Нью Йорк, США

2005  (березень)  виставка „Zurich Art International 2005”. Цюріх, Швейцарія

2005  (квітень) Міжнародний мистецький фестиваль EUROP'ART (Palexpo), Женева

2005  (червень) виставка „From Sotz – Realoism to Psychotronic Art”, Галерея 54, Лондон

2005  (липень) виставка „мистецтво з України”, галерея „David Young gallery at Marie Curie Cancer Cary House”, Единбург Виставка „Сонячний світ”, галерея „The Gallery in Cork Street”, Лондон

2005  (жовтень) виставка „Народжений в СРСР”, галерея „Phoenix”, Единбург

2005  (листопад, грудень) був запрошений інститутом образотворчого мистецтва в м. Нанкін (Китай) для проведення „майстер – класу” з малюнків та живопису.

2006  виставка українських художників за участю Яланського в Шанхаї (Китай)

2006  (червень, серпень)  „А. Яланський – Моне з України”, галерея „David Young gallery at Marie Curie Cancer Cary House”, Единбург

2006  (жовтень) „Народжений в Радянській Україні”, галерея „The Air”, Лондон

2006  (листопад) „А. Яланський – Моне з України”, Lyon and Turnbull, Pall Mall, Лондон

2006  (грудень) виставка „Go to the галерея „Phoenix”, Честер

2007  персональна виставка автора у галереї „Ann – Gallery”, м. Київ

2008  персональна виставка в Шевченківському національному заповіднику в м. Каневі (у відділі „народне декоративне мистецтво Канівщини”)

2008  персональна виставка в місті Единбурзі (Шотландія)

2009  (лютий) персональна виставка в Лондоні (Великобританія)

2009  (серпень) персональна виставка у Пушкінському дому у Парижі (Франція)

2009  (вересень) дві персональні виставки у місті Усі (Китай).

2010  (жовтень) „Ретроспективна виставка Заслуженого художника України А. Яланського”, Королівська Академія мистецтв, Брістоль, Великобританія

2010-2011 (грудень – квітень) галерея „Р – 12”, Відень, Австрія

2012 (липень) Персональна виставка в музеї Тараса Шевченка, Канів

 

Роботи художника зберігаються у зібраннях провідних музеїв України, Росії та у збірках приватних колекціонерів з Канади, США, Великобританії, Шотландії, Франції, Бельгії, Швейцарії, Польщі, Австрії, Чехії, Іспанії, Греції, Китаю, Південної Кореї, Японії, Росії та України.

 

A. Yalanskiy personal exhibition in Kaniv

 

In November 2013 in Kanev , Cherkassy region, in museum that situated near  the national shrine - the grave of Taras Shevchenko will be an exhibition of paintings by Andrew Yalanskiy. Mastery of the world famous author and autumn theme leave unforgettable impression after visiting the exhibition.

Waiting for you every day except Monday from: 9.00 to 15.45.

A.V. Yalanskiy born 10.19.1959 in Kiev, studied in private school named after  V. I.Zaretsky, the Kiev State Art Institute (easel painting studio of professor V.V.  Shatalin) trained in the workshops of the Academy of Arts of the USSR (Prof. T.M. Holembiyevska ). Andrew Yalanskiy continues the tradition of realist painting, he give special attention to plein-air.
At native land, the artist received the highest recognition: he is national artist of Ukraine, a teacher and one of the officials of the National Academy of Fine Arts and Architecture (Kyiv). Andrew Yalanskiy - artist who creates powerful foundations of modern art in the context of global cultural development.
Since 1981, the artist's works exhibited at local fairs, and since 1986 - at the International fairs:


1995 in Toulouse, France

1996 Bordeaux, France

1997 ( October) exhibition "Realism and Impressionism from Ukraine", the art center of Aberdeen, Scotland

1998 Seoul, South Korea

1997 Edmonton , Canada

1997 Work was exhibited and sold at auction Phillips and Crestie's, London

1997 ( March) Exhibition "Realism and Impressionism from Ukraine", gallery "Hanover Fine Arts", Edinburgh

1997 ( July) "Art Ukraine ", galery "Pembroke", Windsor

1997 ( August) , " Ukrainian landscapes " gallery "Hanover", Liverpool

1997 ( November) "Pictures of Kyiv " gallery "Roy Miles", London

1998 Kyoto, Japan

1998 Gallery "Roy Miles", Liverpool , London

1998 Works was exhibited and sold at auction Phillips and Crestie's, London

1998 ( March) exhibition " Representing Ukraine " , EBRD ( European Bank for Reconstruction and Development) , City , London

1998 ( June) Exhibition "Oil Paintings from Ukraine", art - the center "Grasefield", Damfis , Scotland

1998 ( July) "The Art of Ukraine ", gallery "Scott", Scotland

1998 ( August) "The Art from Ukraine ", gallery "Hanover Art", Edinburgh

1999 - 1999 Exhibition at the Royal Academy of Arts , London

1999 International Art Festival EUROP'ART (Palexpo), Geneva ( organizer - Gallery "Yana" , Kyiv )

1999 " Art of Ukraine " Museum "Tweeddale", Peebles , Scotland

1999 Exhibition at the Royal Academy of Arts , London

1999 works was exhibited and sold at auction Phillips and Crestie's, London

1999-2011 annual exhibition in the gallery " Yana ", Kyiv

2000 ( June) "The Art from Ukraine " art - the center "Horshman", Sussex , England

2000 ( July) "The Art from Ukraine ", gallery "Farnham Maltings", Surrey , England

2000 ( October) exhibition "Retrospective of oil by Yalanskiy", gallery "Hanover FineArts ", Edinburgh

2000  Florence, Italy

2000 International Art Festival EUROP'ART (Palexpo), Geneva ( organizer - Gallery "Yana" , Kyiv )

2000-2010 Annual exhibitions in London and Edinburgh,  by managerial center Danusha Fine Art

2001 Cracow , Poland

2002 ( May) "The Art from Ukraine " museum "Haslemere Educational", Surrey , England

2002 ( October) exhibition "Still life and landscape", art center "Oxmarcet Arts", Sussex , England

2002-2003 Exhibition at Art  market in New - York (Art Expo New York)

2003 Saint - Petersburg

2003 Gent , Belgium

2003 ( October) "The Art from Ukraine ", gallery "St. David's Hall Foyer ", Cardiff , Wales

2003 ( December) Exhibition "Line Art Gent 2003" , Belgium

2003 - 2004 Exhibition in Dublin , Ireland

2004 ( February) " Sunlight " gallery "Avantgarde", London

2004 ( February) Charity exhibition of Ukrainian art for the Church of St. Anne , Laymhaus , London

2004 ( March) Exhibition "View from the garden", Wotton House, Buckinghamshire , England

2004 ( August) Exhibition "The oil painting by Yalanskiy", Gallery "Avantgarde", London

2004 ( October) Gallery "Hanover Fine Arts", Edinburgh

2005 (March ) "Artexpo", New York, USA

2005 ( March) Exhibition "Zurich Art International 2005". Zurich , Switzerland

2005 ( April) International Art Festival EUROP'ART (Palexpo), Geneva

2005 ( June) Exhibition "From Sotz - Realoism to Psychotronic Art", Gallery 54 , London

2005 ( July) Exhibition " Art of Ukraine ", gallery "David Young gallery at Marie Curie Cancer Cary House", Edinburgh Exhibition " Sunlight " gallery "The Gallery in Cork Street", London

2005 ( October) exhibition "Born in the USSR" , gallery "Phoenix", Edinburgh

2005 ( November, December) was invited by the Institute of Fine Artsin Nanjing (China ) for "master - class" in drawings and paintings.

2006 Exhibition of Ukrainian artists with the participation of Yalanskiy in Shanghai (China)

2006 ( June, August ) "A. Yalanskiy - Monet from Ukraine ", gallery " David Young gallery at Marie Curie Cancer Cary House ", Edinburgh

2006 ( October) "Born in Soviet Ukraine ", gallery "The Air", London

2006 ( November) " A. Yalanskiy - Monet from Ukraine " Lyon and Turnbull, Pall Mall, London

2006 ( December) Exhibition "Go to the gallery " Phoenix ", Chester

2007 Personal author exhibition at the gallery "Ann - Gallery", the city of Kyiv

2008 Personal exhibition at the Shevchenko National Preserve in Kaniv (in section " Decorative Folk Art of Kaniv Region")

2008 Personal exhibition in Edinburgh (Scotland)

2009 ( February) Personal exhibition in London ( UK)

2009 ( August) Personal exhibition at “Pushkin House in Paris“ ( France)

2009 ( September) Two personal exhibitions in Wuxi (China).

2010 ( October) " Retrospective exhibition of Honored Ukrainian Artist  A. Yalanskiy ",  Royal Academy of Arts , Bristol , UK

2010-2011 (December - April) Gallery "P - 12" , Vienna, Austria

2012 (July 9-th) Personal Exhibition in Museum of Taras Shevchenko, Kaniv

 

Works of the artist are in the collections of leading museums of Ukraine , Russia and in the collections of private collectors in Canada, USA, UK, Scotland, France, Belgium, Switzerland, Poland, Austria, Czech Republic , Spain, Greece , China, South Korea, Japan , Russia and Ukraine .

Translated by Bliznyk Alexander

 

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова