Науково-практичний семінар «ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ОСОБИСТІСТЬ І СВІТ»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В.Ломоносова

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас узяти участь у Міждисциплінарному науково-практичному семінарі «ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ОСОБИСТІСТЬ І СВІТ»

 

Мелітополь – Сєверодвінськ, 27 лютого 2014 року

 

 

Проблематика семінару:

  1. Т.Г. Шевченко: текст і мовна особистість.
  2. Семантика і поетика творів Т.Г. Шевченка в контексті загальнокультурних парадигм.
  3. Т.Г. Шевченко: національне, універсальне, регіональне.
  4. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.
  5. Концептосфера та мовна картина світу.
  6. Художній текст як феномен авторської моделі світу.
  7. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.
  8. Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови й літератури.

 

Матеріали семінару будуть надруковані в збірнику «Мова. Свідомість. Концепт». Обсяг статті: від 6 сторінок. Вартість однієї сторінки для України – 20 гривень, для інших країн 3 $. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Робочі мови семінару: українська, російська.

 

Заявки на участь і статті надсилати до 20 січня 2014 р. на електронну адресу: [email protected]. Заявка та стаття повинні бути відправлені окремими файлами, у назві файла необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: О.Г. Хомчак заявка; О.Г. Хомчак стаття). Кошти за публікацію просимо надсилати до 20 січня 2014 р. на адресу: вул. Сєдовців, б. 4, кв. 92, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72309, Хомчак Олені Геннадіївні.

Телефон для довідок: 0957786875 – Хомчак Олена Геннадіївна.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 

         Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах. Прізвище, ініціали, назва організації друкуються в правому верхньому куті, посередині великими літерами симетрично до тексту – назва статті. Основний текст друкується через один рядок після назви. Список авторів у бібліографії подавати в алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках, зазначаючи номер джерела та сторінку: [1, с. 45].

 

Зразок оформлення статті

 

О.Г. Хомчак

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Текст…………………………………………………………………………….

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: [монография] / І. О. Голубовська. – К.: Логос, 2004. – 284 с.

 

 

 

 

Зразок заявки

 

ЗАЯВКА

на участь у Міждисциплінарному науково-практичному семінарі «ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ОСОБИСТІСТЬ І СВІТ»

 

П.І.Б., науковий ступінь, наукове звання, посада, установа, країна

(наприклад: Хомчак Олена Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Україна)

 

Назва доповіді

 

Назва секції

 

Адреса

 

Телефон

 

e-mail

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова