Участь в наукових конференціях

 

konf-79

Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури : Наук. зб.: Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конф., присвяч. 150-річччю від дня народження Лесі Українки, с. Колодяжне, 25 лютого 2021 року / упоряд. Є. Ковальчук. Луцьк, 2021. — 196 с., іл.   

 

Брижицька С.

Рушник Лесі Українки і Маргарити Комарової: живий зв’язок минулого з сучасним 

konf-78
Музейні старожитності: колекції, імена, долі : науковий збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції / уп. : Білоус Л. С., Яценко С. В.. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. – 568 с.: іл.

Брижицька С.А.
Колекція фото у фондах Шевченківського національного заповідника
Долгіч  Н.В.
Філателістична Шевченкіана в дарунок Музею Тараса Шевченка в Каневі від Георгія Георгіадіса (Кіпр)
Долгіч Н.В, Бойко С.В.
Літопис життя Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва (на матеріалах колекції Шевченківського національного заповідника)
n593-3

Материалы XХ Международного научного семинара «Санкт-Петербург и Украина как имагологическое развитие межкультурного взаимопонимания(XVIII – начало ХХ веков), октябрь 2020 года / Под общей редакцией Т. Н. Лебединской, В. П. Леонова. — Санкт-Петербург- Нежин: ЧП Н. М, Лысенко Н. М., 2020. — С. 57-67. 


 Брижицька С.А. 

Соціально-політичне спрямування Сатурна в повісті Тараса Шевченка “Художник” 

mk-13
Абай Кунанбаев и Тарас Шевченко: Великие люди Великой степи: Сборник материалов Восьмых Международных Шевченковских чтений, посвящённых 175-летию со дня рождения Абая, 170-летию начала пребывания Шевченко на Мангышлаке, 25-летию Ассамблеи народа Казахстана (г. Нур-Султан) / общ. ред. Д.А. Черниенко. – Костанай: ТОО «Костанайский печатный двор», 2020. – 176 с.


Брижицкая С.А.
Чествование памяти Тараса Шевченко представителями Казахстана на Тарасовой Горе
mk-14

Реґіональне історичне краєзнавство: фонди визначних особистостей: матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 22 вересня 2020 року) /Відповід. редактор С. Костюк. Науковий збірник Тернопільського обласного краєзнавчого музею. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2020. – 316 с.: іл.

 

Авраменко Валентина 

Нариси Олександра Барвінського та Кирила Студинського про Тарасову гору в контексті виникнення подорожньої літератури шевченківськими місцями                                        

 

Басиста Ніна, Ярмош Тетяна.  

Збірка авторських робіт народного художника України Івана Зарицького (1929 – 2009 рр.) за матеріалами колекції Шевченківського національного заповідника

 

Брижицька Світлана.  

Олесь Гончар і Тарасова гора

 

Гусейнова Юлія.  

Творча спадщина М. К. Мухи у фондовій колекції науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень Шевченківського національного заповідника 


Коханчук Віталій.  

Художник-кераміст Черкащини Сергій Радько

 

Участь у наукових заходах (за межами Заповідника) (заочно)

Міжнародні науково-практичні заходи:

1. ХХ юбилейный Международный семинар «Санкт-Петербург в литературном и изобразительном искусстве как пример имагологического взаимодействия культур (ХIХ в. – пер. пол. ХХ в.)» (г. С.-Петербург, вересень 2020 р.):

- Соціально-політичне спрямування Сатурна в повісті Тараса Шевченка «Художник» (Брижицька С.А.).  

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Победа – одна на всех» (м. Вітебськ, Республіка Білорусь, Вітебський державний університет ім. П. М. Машерова,  23-24 квітня):

- Могила и музей Тараса Шевченко в Каневе в 1941-1944 гг.: гуманитарный аспект (Брижицька С.А.);

- Оборона Канівського плацдарму влітку 1941 року» (Ісаєва О.М.).

3. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». (м. Черкаси, 19-20 березня):

- Створення сучасних музейних експозиції у Шевченківському національному заповіднику: кобзар з Канева – Никон Прудкий (до 130-річчя від дня народження) (Дзима В.В.).

4. «Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії та сучасності» («Пам’ять та ідентичність»)» (м. Харків, 03–04 квітня):

- Комплексний аналіз поеми «Катерина» (Мітіна Т.М.)

5. Міжнародна Zoom-конференція, присвячена 84-річчю з дня народження Віри Річ (Канів – Київ – Львів – Лондон, у режимі online, 21.04. 1700, 24.04. 1600):  

- Душею лину в Україну: до 84-річчя з дня народження Віри Річ» / доповідь-презентація (Дзима В.В., Мітіна Т.М., Кардаш Ю.А.).

- Повернення Віри (поховання і пошанування пам’яті Віри Річ у Каневі) (Миколенко Л.В.).

6. Міжнародна наукова конференція «Музей – платформа суспільного діалогу» (м. Львів, Львівський історичний музей, 06 листопада)

Використання інтернет-ресурсів в промоції ШНЗ, та їх роль у популяризації музейної колекції (Вакула І.Я.) .

 

Всеукраїнські та регіональні науково-практичні заходи:

1. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи», присвячена 130-річчю Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника (м. Кам’янець-Подільський, на базі Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, 28-30 травня):

- Аналіз конкурентноспроможних напрямів діяльності Шевченківського національного заповідника в сучасних умовах (Сокур Л.А.)

2. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю «Регіональне історичне краєзнавство: фонди визначних особистостей» (м. Тернопіль, Тернопільський обласний краєзнавчий музей,  22 вересня):

- Творча спадщина М. К. Мухи у фондовій колекції науково - дослідного відділу історико - краєзнавчих досліджень Шевченківського національного заповідника (Гусейнова Ю.В.);

- Нариси Олександра Барвінського та Кирила Студинського про Тарасову гору в контексті виникнення подорожньої літератури шевченківськими місцями (Авраменко В.П.);

- Збірка авторських робіт народного художника України Івана Зарицького (1929-2009рр.) за матеріалами колекції Шевченківського національного заповідника (Басиста Н.М., Ярмош Т.В.);

Художник – кераміст з Черкащини – Сергій Радько (Коханчук В.М.);

Олександр Кошиць: життєвий і творчий шлях (Шокун В.В.);

- Волонтерський рух допомоги воїнам АТО на Канівщині: персоналії            (Ісаєва О.М., Осипенко Т.В.);

Олесь Гончар і Тарасова гора (до 25-річчя з дня смерті письменника) (Брижицька С.А.).

3. VII Качанівські читання, в рамках відбудеться наукова конференція «Садиба: генезис в часі і просторі», присвячена 250 річчю заснування качанівської садиби (1772-2022), (с. Качанівка Чернігівська обл., 20-21 серпня):

- Садиба графа Понятовського в с.Таганча та його вклад в розвиток нових галузей промисловості на Черкащині (Коханчук В.М.).

4. Наукова  конференція «Актуальні проблеми музейної та пам'яткоохоронної діяльності» (м. Київ, Національний університет культури і мистецтв, 14 квітня):

- Ресурсний потенціал музеїв Шевченківського національного заповідника (Сокур Л.А.). 

5. Всеукраїнська наукова конференція із міжнародною участю «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті» (м. Львів, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 11-12 червня):

      - Шевченківський травень: історія і сучасність (Чорна Л.О.).  

6. Всеукраїнська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» (м. Київ, освітній портал «На урок» /https://naurok.com.ua/upgrade/, у режимі online, 15-16 травня):

 - Музей і школа: взаємодія, співпраця, модерація (Миколенко Л.В.).  

 

Регіональні науково-практичні заходи:

1. VІІ Регіональна міждисциплінарна науково-практична конференція «Черкащини славетні імена» (м. Канів, на базі Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – ВСП університету, 20-21 травня):

«Анатолій Мошенський – будівничий комплексу сходжень на Тарасову Гору» (до 100-річчя від дня народження архітектора) (Дзима В.В.) ; 

Втрати Канівщини у зоні проведення АТО (2014-2017 рр.) (Ісаєва О.М., Осипенко Т.В.);  

- Внесок Жана - Анрі Мюнца в культурно-мистецьку палітру Черкащини (Мітіна Т.М.);  

- Перекладач та творець української мови. До 90-річчя Євгена Поповича (Шрамко Л.Г.); 

- Федір Руденко – поет, прозаїк, громадянин (Юрченко І.К.);

- Мистецькі рефлексії Черкаських художників на Тарасовій Горі (Чулкова Т.М.);

- Борис Барвінський – підполковник Армії УНР (Шокун В.В.);

          - Світ в моїх долонях (Басиста Н.М., Коханчук В.М., Ярмош Т.В.);

          - Валентина Чорновіл у боротьбі за державність України (Чорна Л.О.). 

n_k78

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Шевченківський заповідник у Каневі: передумови становлення, традиції, шляхи розвитку» (до 80-річчя з дня відкриття Шевченківського меморіалу та 30-річчя надання статусу національного) (21 листопада 2019 р., Шевченківський національний заповідник. м. Канів, Черкаська обл.)

 

Ліховий І. Д., перший заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника.

Події і люди в історії Шевченківського заповідника. Леонід Скобець

 

Дзима В. В., завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи,

Миколенко Л. В., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури і природи Шевченківського національного заповідника.

Проблеми і шляхи збереження історичного довкілля Тарасової гори  

 

Чорна Л. О., завідувач науково-дослідного відділу, кандидат історичних наук, Шевченківського національного заповідника.

Вплив суспільно-політичних подій на формування експозиції музею Тараса Шевченка біля його могил у 1920—1930-х роках

 

Сокур Л. А., учений секретар Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук.

Шевченківський національний заповідник у контексті розвитку туристичної індустрії регіону 

 

Долгіч Н. В., завідувач відділу Шевченківського національного заповідника..

Поетеса Катерина Піка – учасниця відкриття Шевченківського меморіалу на Тарасовій горі (1939 р.)

 

Манжара Г. І., завідувач науково-дослідного відділу,

Чорна Л. О., завідувач науково-дослідного відділу Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук.

Мистецькі твори шістдесятників у фондовій колекції Шевченківського національного заповідника

 

Сіленко Л. Г., завідувач сектору Шевченківського національного заповідника.

Видання творів Тараса Шевченка російською мовою у книжковій збірці Шевченківського національного заповідника

 

Ісаєва О. М., завідувач науково-дослідного відділу Шевченківського національного заповідника..

Відображення суспільно-політичних подій і настроїв на сторінках Книг вражень відвідувачів могили Тараса Шевченка за 1923-1941 рр.  

 

Близнюк О. А., завідувач сектору Шевченківського національного заповідника.

Символи у поетичній творчості Тараса Шевченка

 

Осипенко Т. В., провідний зберігач фондів,

Шокун В. В., науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Вшанування пам’яті Тараса Шевченка на теренах Канівщини (ХХ ст.)

 

Паламарчук І. Я., старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Пам’ятники Тарасу Шевченку на Черкащині

 

Басиста Н. М., старший науковий співробтник,

Ярмош Т. В., старший науковий співробітник,

Гусейнова Ю. В., провідний зберігач фондів Шевченківського національного заповідника..

Мистецька шевченкіана як духовна скарбниця українського народу

konf-76

Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні старожитності: колекції, імена, долі», присвячена 120-річчю колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва (14-15 листопада 2019 року, Національний музей українського народного декоративного мистецтва. м. Київ).

Брижицька СА., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи.

Колекція фото у фондах Шевченківського національного заповідника 

Долгіч Н. В., завідувач науково-дослідного відділу Шевченківського національного заповідника.

Філателістична шевченкіана в дарунок музею Тараса Шевченка у Каневі від Георгія Георгіадіса (Кіпр)

konf-77

XIХ Міжнародний семінар «Роль Києва в житті і творчості діячів науки і культури України і Росії (XVIIІ-поч. ХХ ст.)» (09 жовтня 2019 р., Бібліотека Академії наук. м. Санкт-Петербург).

Брижицька СА., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи.

Київ Миколи Лєскова

konf-75

Всеукраїнська (40-ка) наукова Шевченківська конференція «Художній світ Тараса Шевченка і сучасність», присвячена 205-й річниці з дня народження Т. Г. Шевченка (17-18 квітня 2019, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). (Шевченківський національний заповідник виступив як один із семи співорганізаторів).

 

Брижицька С. А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи. 

Історія Тарасової гори у фотографіях

Долгіч Н. В., завідувач відділу Шевченківського національного заповідника 

Тарасова гора в житті і творчості канівської поетеси Катерини Піки

Близнюк О. А., завідувач сектору мистецтв фондового відділу науково-дослідної роботи Шевченківського національного заповідника 

Твори Тараса Шевченка в англомовних і німецькомовних перекладах

 

Авраменко В. П., Паламарчук І. Я., старші наукові співробітники Шевченківського національного заповідника 

Видання перекладів творів Кобзаря в в експозиції музею Т. Шевченка на Тарасовій горі

 

Басиста Н. М., Ярмош Т. В., старші наукові співробітники Шевченківського національного заповідника 

Нові надходження митців Черкащини в Шевченківську скарбницю музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника

konf-73

Щорічна науково-практична конференція Національного музею історії України (м.Київ, 6-7 грудня 2018 р).

Брижицька С. А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи. 

Відвідувачі могили Тараса Шевченка про Українську революцію 1917-1921 рр. (за матеріалами книги вражень)

konf-72

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська революція 1917–1921 рр.: апогей національно-визвольної боротьби ХХ ст (м. Хмельницький, 30 листопада 2018 року).

Брижицька С. А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи  

Української революція 1917—1921 рр. у сприйнятті відвідувачів могили Тараса Шевченка (за матеріалами книги вражень 1917—1921 рр.)

Ісаєва О. М., завідувач науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шевченківського національного заповідника України.

Шокун В. В., науковий співробітник науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шевченківського національного заповідника України.

Канів та Канівський повіт у добу Української революції 1917–1921 років.

konf-71

Девята міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (1-4 листопада 2018 року). 

Брижицька СА., кандидат історичних наук, заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи  

Гетьман Павло Скоропадський і відвідувачі Тарасової гори.    Дев’ята міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

konf-70

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 90-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка (м. Київ, 25 жовтня 2018 р.).

ЧОРНА Л. О., кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника.

Реалізація Шевченкових заповітів у діяльності Українського Наукового Товариства (м. Київ)

n_k69
Сьомі Міжнародні Шевченківські читання з нагоди 204-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка за темою: «Творчість Тараса Шевченка і народні традиції» (м. Астана, Казахстан. Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова. 27 квітня 2018 р.). 
            
БРИЖИЦЬКА С. А.,   кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника. 
Шевченко-кобзар  і формування української ідентичності

ВАКУЛА І. Я., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондової роботи Шевченківського національного заповідника.
Українська народна культура в філокартії Шевченківського національного заповідника
DSCN0177
Дев’ятий міжнародний конгрес україністів.
Національна академія наук України за 100 років: здобутки, втрати, перспективи розвитку. (м. Київ, 25-27 червня 2018 р.)

БРИЖИЦЬКА С. А.,   кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника. 
З історії Тарасової гори доби Великого терору (1937-1938 рр.)

Мітіна Т. М., науковий співробітник Шевченківського національного заповідника
Художні переклади творів Тараса Шевченка французькою мовою

zag1_vert
Соціально гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської  наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). Частина І. (м. Дніпро. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 25-26 травня 2018 р.)

БРИЖИЦЬКА С. А.,   кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника.
Осмислення долі працівників музею Т. Г. Шевченка в добу Великого терору (1937-1938 рр.)
69

Перша регіональна історико-краєзнавча конференція «Персоналістичний вимір історії Черкащини», присвячена 80-річчю з дня народження доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Бушина Миколи Івановича (м. Черкаси,Черкаський державний технологічний університет, 12 березня 2018 р.)

ЧОРНА Л. О., завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук:

Тарас Франко та спроба здійснення українізації під час відзначення ювілеїв Тараса Шевченка у 1961 – 1964 рр.

АВРАМЕНКО В. П., ПАЛАМАРЧУК І. Я., старші наукові співробітники відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника:

Діяльність Василя Гнилосирова в контексті розвитку освіти та культури в Україні ХІХ ст.

ЮРЧЕНКО І.К., завідувач науково-дослідним відділом «Літературна Канівщина» Шевченківського національного заповідника:

Вірний син єврейського народу (до 120-річчя з дня народження Юхима Лойцкера).

n_k68

Друга Всеукраїнська  наукова конференція «Історія музейництва України першої половини ХХ ст.: втрати та здобутки. До 100-річчя заснування Української академії наук». (м Київ, Національний науково-природничий музей НАН України, 5-6 лютого 2018 р.).

БРИЖИЦЬКА С. А.,   кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника.

Слідча справа 1937 року бухгалтера заповідника "Могила Т. Г. Шевченка" в Каневі (за архівними документами)    

ЧОРНА Л. О.  кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідним відділом «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника. 

Із історії формування експозиції музею Т. Г. Шевченка біля його могили (1920-1930-ті рр.)

 
n_k67

Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського» (м. Київ, Національний музей українського народного декоративного мистецтва, 16-17 листопада 2017 р.).

ЧОРНА Л.О.

кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідним відділом «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, м. Канів

М.Ф. Біляшівський – ініціатор комплексної охорони пам’яток культури і природи Канівщини

ВАКУЛА І.Я.

Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу фондової роботи Шевченківського національного заповідника, м. Канів

Джерела комплектування філокартичного зібрання Шевченківського національного заповідника

n_k64

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання». (м Київ, Національний авіаційний університет, 23-24 листопада 2017 р.).

БРИЖИЦЬКА С. А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника

Погляд на історію Тарасової гори 1937-1938 рр. 

БІЛОКІНЬ О. В.  

Вчений секретар Шевченківського національного заповідника, м. Канів

ДЗИМА В. В.  

Завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток Шевченківського національного заповідника, м. Канів

МИКОЛЕНКО Л. В.  

Науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника, м. Канів

Кроки Шевченківського національного заповідника із відтворення задумів архітектора Василя Кричевського 

n_k66

Науково-практична конференція «Мистецькі надбання мого рідного краю – неоціненний скарб України: проблеми та перспективи дослідження, популяризація, персоналії» (м. Канів, Канівський коледж культури і мистецтв, 15 листопада 2017 р.)

 БРИЖИЦЬКА С. А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника

«Канівський кобзарик» як інструмент формування патріотизму у дітей молодшого шкільного віку.

ФІЛІПОВИЧ Т. І., завідувач науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

Тарас Шевченко і Черкащина: шляхами Кобзаря

ЧУЛКОВА Т. М., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

Тарасова гора в образотворчому мистецтві через призму мистецьких рефлексій відвідувачів.

СОКУР Л. А., кандидат історичних наук, завідувач сектору екскурсійної роботи науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

Тематичне село як нове явище культурно-мистецького надбання Черкащини

БАТЕРОВСЬКА І. М., завідувач сектору книги науково-дослідного відділу фондової роботи Шевченківського національного заповідника

Поетичний образ  Тарасової гори (за матеріалами фондового книжкового зібрання Шевченківського національного заповідника)

МИКОЛЕНКО Л. В., старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника

Громадсько-просвітницька діяльність Михайла Максимовича у Михайлогірський період (1865-1870 рр.)

ЧОРНА Л. О., кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідним відділом «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника

Україна у творчості Бориса Плаксія

ШРАМКО Л. Г., завідувач відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Виховання патріотизму засобами мистецтва

ДЕЛІКАТНА О. В., провідний бібліотекар відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Роль та місце бібліотек у популяризації культурно-мистецьких надбань.

БАСИСТА Н. М., старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника

ЯРМОШ Т. В., науковий співробітник Шевченківського національного заповідника

Життєвий і творчий шлях Марини Морозової

konf-74

П’яті Міжнародні Шевченківські читання «Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до Волі», присвячені 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка із заслання (1847–1857 роки) (м. Канів, Україна, 12 вересня 2017 р.)

ДОЛГІЧ  Н. В.,  завідувач науково-дослідним відділом Шевченківського національного заповідника.

БОЙКО  С.В., старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Період заслання Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва у фондовій колекції Шевченківського національного заповідника

n_k62

Пята всеукраїнська науково-практична конференція «Музей як візуальний текст культури» (м. Черкаси, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаський обласний художній музей, 5-6 вересня 2017 р.). 

ЧОРНА Л. О., завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук: 

Із історії одного експоната: вінок від львівян, покладлений на могилу Тараса Шевченка в 1961 р.           

АВРАМЕНКО В. П., ПАЛАМАРЧУК І. Я., старші наукові співробітники відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника: Василь Гнилосиров і розвиток музейної справи в Україні.

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Візуальна репрезентація феномену кобзарства в канівському музеї Тараса Шевченка.             

n_k61

Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» (м. Київ,                                                                                       Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 6-7 червня 2017 р.). 

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Збереження видноколів Тарасової гори – пріоритетне завдання хранителів Шевченківського меморіалу.                                  

ЧОРНА Л.О., завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук: 

Тарасова гора в контексті становлення екскурсійної діяльності в період Української революції (1917-1918 рр.).                
n_k60

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (м. Одеса, Причорноморський  центр  досліджень  проблем суспільства, 9-10 червня 2017 р.) 

БІЛОКІНЬ О. В. - вчений секретар, ДЗИМА В. В. завідувач відділу,  МИКОЛЕНКО Л.В. – старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника: 

«Міжнародні контакти в пошануванні Віри Річ – відомої перекладачки Шевченкових творів»                

n_k59

Друга Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 26- 27травня  2017 р.).

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

 

Останнім шляхом Кобзаря: від історії до традиції

n_k56

VIII науково-краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії України», присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. (м. Черкаси, Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, 20 квітня 2017 року).

БРИЖИЦЬКА С. А., заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук.

Постать Шевченка в самосвідомості відвідувачів Тарасової гори в часи Української революції (1917-1921 рр.).

ІСАЄВА О. М., завідувач науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шевченківського національного заповідника; ШОКУН В. В.,науковий співробітник науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шевченківського національного заповідника.

Соціально-економічний розвиток та політична ситуація в Канівському повіті в 1917-1921 рр.

ЧОРНА Л.О., науковий співробітник відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук.  

Канів у період Української революції 1917-1918 рр.

ТАНАНА Р.В., завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника.  

Завжди з Тарасом (за матеріалами Книги вражень 1917-1921 рр.)

n_k453

Всеукраїнська науково-практична конференція «Національні культури в глобалізованому світі» (Київський національний університет культури і мистецтв,  6-7 квітня 2017 року).

ЧОРНА Л.О., кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника: 

Спроба національного відродження України на початку 1960-х років.

n_k454

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 175-річчю від дня народження українського композитора Миколи Лисенка (м. Київ, Музей видатних діячів української  культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Опанаса Саксаганського,  Михайла Старицького, 5-6 квітня 2017 року).

ТАНАНА Р.В., завідувач відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника: 

Микола Лисенко на Шевченковій могилі.    

n_k55

VІ Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі» (Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 30 березня 2017 року):

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар Шевченківського національного заповідника

Анімістичне зображення довкілля Тарасової гори в записах фольклориста Степана Нехорошева.

n_k452

Друга Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 24-25 березня 2017 р.).

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Меморіальні поховання на цвинтарі біля Тарасової гори як компоненти «місця пам’яті».

n_k57

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (Черкаський державний технологічний університет, 23-24 березня 2017 року).

ЧУЛКОВА Т. М., старший науковий співробітник відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника: 

Репрезентація туристичних об’єктів Шевченківського національного заповідника в мистецьких творах.                                              

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи заповідника:

«Барвінок цвів і зеленів…»: ознакування причетності Ликери Полусмак до Канева

(на 100-річчя від дня смерті).

ФІЛІПОВИЧ Т. І., завідувач науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи заповідника:

Трахтемирів і Монастирище – подорож у глибину віків.

n_k58

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології, 17–18 березня 2017 року). 

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Історичні конотації семантики хреста на пам’ятках (об’єктах) Шевченківського національного заповідника.              

n_k451

Всеукраїнська наукова конференція

«Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 10 березня 2017 р.).

ЧОРНА Л.О., кандидат історичних наук, науковий співробітник Шевченківського національного заповідника: 

Раїса Мороз в русі опору проти радянської системи.

n_k450

Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» (м. Дніпро, наукове обєднання «Відкрите суспільство», 17-18 лютого 2017 р.):

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар,  ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Цілісність національного простору: канадські українці й Тарасова гора.

n_k49

Міжнародна науково-практична конференція «Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» (з нагоди 100-ї річниці Української революції 1917-1921 рр.) (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 3-4 березня 2017 року).

БРИЖИЦЬКА С. А., заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук.

Прояв національної самосвідомості відвідувачів Тарасової гори у період Центральної Ради (1917-1918 рр.)

n_k48

Перша Всеукраїнська наукова конференція «Історія музейної справи кінця ХІХ ст. – 1930-х рр.: Люди і колекції» (до 140-річчя від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка) (Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, 6-7 лютого 2017).

ЧОРНА Л.О., кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника:

Становлення історико-культурного заповідника біля могили Тараса Шевченка

у 1920-х рр.

n_k47

Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук»: Збірник тез наукових робіт (Київська наукова суспільнознавча організація, 3-4 лютого 2017 р.). – К., 2017. 

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар,  ДЗИМА В.В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Духовний простір Тарасової гори як національна модель ціннісно-смислового універсуму.

n_k46

Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки та перспективи : Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування  Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м. Коломия, 6–8 жовтня 2016 року). – Коломия: Вік, 2016. – 390 с.:

БАСИСТА Н. М., старший науковий співробітник,  ЯРМОШ Т. В., науковий співробітник науково-дослідного відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника: 

Канівський музей народного декоративного мистецтва – скарбниця матеріальних і духовних цінностей.  

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар, ДЗИМА В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Роль Тарасової гори у процесах націєтворення, відродження України.

n_k45

VII Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht".

Сьома міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (27- 28 жовтня 2016 року). ОрганізаториІнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана Мюнхен та forum NET.Ukraine.

 

БРИЖИЦЬКА С. А.заступник генерального директора з наукової роботи Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук. 

Taras Ševčenko und die Entwicklung einer nationalen Identität bei Ukrainern (zweites Viertel des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 1920er Jahre).  

Тарас Шевченко і розвиток національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. — середина 20-х рр. ХХ ст.

 

БЛИЗНЮК О. А., завідувач сектору науково-дослідного відділу фондової роботи Шевченківського національного заповідника.

«WORKSOF TARAS SHEVCHENKO IN ENGLISH AND IN GERMAN TRANSLATIONS»

Твори Тараса Шевченка в англомовних та німецькомовних перекладах.

 

 

n_k44

Культурна спадщина Слобожанщини: Збірка наукових статей: Доповіді учасників міжнародних наукових конференції «Дев’ятнадцяті Слобожанські читання», присвяченої 100-річчю від дня народження академіка Тронька П.Т., та «Двадцяті Слобожанські читання», що проходили 2015 та 2016 рр. Число 31. – Харків: Курсор, 2016. – 232 с., 74 іл.: 

 

ТАНАНА Р. В., завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника:

З Кобзарем у серці.

БІЛОКІНЬ О. В., вчений секретар, Дзима В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника:

Збереження та відродження культурної спадщини Шевченківського національного заповідника.

n_k43

Черкащини славетні імена: Матеріали Пятої регіональної науково-практичної конференції  (м. Канів, 20 травня 2016 р.) / відп. ред. В.П. Тихомир.  Канів : Родень, 2016.  

БРИЖИЦЬКА С. А.заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника  з наукової роботи, кандидат історичних наук.

Музей Тараса Шевченка в житті його директора Василя Коваленка у 1937-1941 роках. До 115-річниці від дня народження.

АВРАМЕНКО В.П., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника

Публіцистична діяльність Василя Гнилосирова на тлі суспільно-політичного процесу кінця ХІХІ століття.

ПАЛАМАРЧУК І.Я., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника

Роль В. Гнилосирова в організації та діяльності недільних шкіл.

ДЕЛІКАТНА О.В., провідний бібліотекар відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творчості Василя Захарченка.

СЛІПЧЕНКО Л. П., бібліотекар І категорії відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Місце творчості Михайла Слабошпицького в процесі відродження людинознавчого аспекту виховної роботи бібліотек

БАСИСТА Н.М., старший науковий співробітник,  ЯРМОШ Т.В., науковий співробітник, ГУСЕЙНОВА  Ю.В., провідний зберігач фондів науково-дослідного відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника.

Творити для всеперемагаючої краси. До 100-літнього ювілею Данила Нарбута.

ЮРЧЕНКО І.К., завідувач науково-дослідного відділу «Літературна Канівщина» 

Життя віддане людям.  До 80-річчя з дня народження В.П. Берези.

ШРАМКО Л.Г., завідувач відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника.

Агатангел Кримський – видатний діяч світу. До 145-річчя з дня народження.

СЛИВА В.В., бібліотекар відділу бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Симиренко Платон Федорович – український промисловець, цукрозаводчик, меценат. До 195-річчя з народження/

ФІЛІПОВИЧ Т.І., завідувач науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

 

Платон Симиренко і Тарас Шевченко.

n_k42

Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» (м. Київ, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 9-10 червня 2016 року):

Дзима В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природиБілокінь О. В., вчений секретар

 

Актуалізація національних архетипів засобами реставрації об’єктів Шевченківського меморіалу 

n_k41

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє» (Київська наукова суспільнознавча організація, 6-7 травня 2016 р.)                          

Білокінь О. В., вчений секретар, Дзима В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи

 

Історія Тарасової гори як відображення поступу українського суспільства»                

n_k40

Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах», присвячена 25-річчю Незалежності України (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,  29-30 квітня 2016 року):

Білокінь О. В., вчений секретар, Дзима В. В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи

 

Комунікативний простір Тарасової гори

n_k39

Міжнародна (39-а) наукова шевченківська конференція «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір» із нагоди 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 26-27 квітня 2016 р.):

Білокінь О. В., вчений секретар

 

На перетині епох і культур: Тарас Шевченко і Донна Тартт про силу мистецтва     

n_k37

Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 15-річчя заснування кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» (кафедра українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 16 березня 2016 року):

Ольга Білокінь, учений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи

 

Тарасова гора в історико-культурному ландшафті України      

n_k36

VII Міжнародна науково-практична конференція "Туристичний та горельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання" (Черкаський державний технологічний університет, 24 березня 2016 року):

Ольга Білокінь, учений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони пам`яток історії, культури та природи

Краєзнавчі дослідження як основа для відродження національних святинь (до 170-річчя з дня народження хранителя Шевченкової могили Івана Ядловського і 25-річчя з часу відтворення музею "Тарасова світлиця")

Тетяна Чулкова, старший науковий співробітник відділу культурно-осввітньої роботи

 

Історичне краєзнавство засобами музейної педагогіки

n_k35

II Міжнародна історико-краєзнавча конференція "Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації" (кафедра історії України Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м Суми, 25 березня 2016 р.):

Ольга Білокінь, учений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони пам`яток історії, культури та природи

 

Етнонаціональна символіка пам`яток культурнох спадщини Тарасової (Чернечої) гори

n_k34

Міжнародна науково-практична конференція «Кобзарство ХХ-го століття в іменах: його творці та хранителі» за участі Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка, Народного музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівської обласної організації ВЖТ ім. О. Теліги, Львівського відділення національної спілки кобзарів України (Львів, Україна, 9-10 листопада 2015 р.):

Віта Дзима, завідувач відділу охони пам’яток історії, культури та природи:

 

Феномен кобзарства у духовному просторі Тарасової гори

n_k33

Всеукраїнська наукова конференція «Особистість в українській історії: погляд крізь віки» (до 100-річчя з дня народження  академіка НАН України П.Т. Тронька) за участі  Міністерства освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інституту історії НАНУ, Національної спілки краєзнавців України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, 6 листопада 2015 р.)       

Ольга Білокінь, учений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони памяток історії, культури та природи:

 

Діяльність П.Т. Тронька по збереженню та відродженню культурної спадщини Шевченківського національного заповідника

n_k32

Науково-практична конференція, присвячена 170-річчю Кирило-Мефодіївського братства — 22 жовтня 2015 р., Київ.

Брижицька Світлана, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук

 

Висвітлення діяльності Кирило-Мефодіївського братства в діючій експозиції музею Тараса Шевченка в Каневі

n_k29

Науково-краєзнавчі читання «В одну громаду скуті думкою про Україну»: Канів і канівчани на шляхах історичної долі». - Канівський коледж культури і мистецтв, 18 вересня 2015 р.

Віта Дзима, завідувач відділу охорони памяток історії, культури та природи:

Канівський кобзар Никон Прудкий.

Раїса Танана, завідувач відділу «Історія Шевченкової могили»:

 

О. О. Андрієвський – палкий шанувальник Т.Г. Шевченка.

n_k30

Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти». - Черкаський обласний художній музей, 8 жовтня 2015 р.

Ольга Білокінь, вчений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони памяток історії, культури та природи:

Сучасні тенденції шевченкіани у візуальній культурі.

Ірина Вакула, старший науковий співробітник відділу фондової роботи:

Практики візуалізації поштових марок в експозиціях Шевченківського національного заповідника.

Тетяна Чулкова, старший науковий співробітник відділу культурно-освітньої роботи:

 

Шевченкіана Карпа Трохименка. До 140-річчя від дня народження художника.

n_k31

Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура козацької доби». - Канівський гуманітарний інститут УДПУ імені Павла Тичини, 12 жовтня 2015 р.

Тарахан-Береза З.П., провідний науковий співробітник:

Чернеча гора та перший козацький монастир.

Ніна Басиста старший науковий співробітник; Віталій Коханчук, завідувач; Тетяна Ярмош, науковий співробітник відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини»:

 

Тема козацтва у фондовій колекції музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини».

n_k28

Ювілейна  ХХV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні».  — Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії — 25-28 травня 2015 р., Львів.

Брижицька Світлана, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук

Християнські ікони в колекції Шевченківського національного заповідника (Канів)

Танана Раїса, завідувач науково-дослідним відділом «Історія Шевченкової могили»

 

З історії ікони «Нерукотворного Спаса», яка експонується у відновленій Тарасовій світлиці

n_k38

Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції «Шевченкове слово та духовна наука: поліфонія в часі». З нагоди 175-річчниці виходу у світ «Кобзаря». – 20 травня 2015 р.  Канів (музей Тараса Шевченка, конференц-зал).

Брижицька Світлана, заступник генерального директора з наукової роботи, кандидат історичних наук

Будівля музею Т. Г. Шевченка в контексті європейського розвитку архітектури 1910-30-х рр.

Батеровська Ірина, завідувач сектору книги науково-дослідного відділу фондової роботи

Ілюстровані видання творів Тараса Шевченка у фондах Шевченківського національного заповідника (1886-1939 рр.).

Авраменко Валентина, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»

Вплив постаті Тараса Шевченка на зародження традицій Тарасової гори

Філіпович Тамара, завідувач науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи

Коштом Платона Симиренка

Бойко Світлана, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Тарас Шевченко в житті і творчості»

«Кобзар» 1840 року. Перші ілюстратори

Миколенко Лариса, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури  та природи; Спрягайло Олександр, Світлана Діденко, Ольга Галушко

Верифікація прототипності краєвиду в поезії Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора…»

Білокінь Ольга, учений секретар 

Комунікативна функція Шевченкового слова в записах відвідувачів Тарасової гори

Яхімович Алла, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу «Тарас Шевченко в житті і творчості»

Дарчі та власні написи на «Кобзарі» 1860 року

Чулкова Тетяна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи 

 

Мистецька Шевченкіана музею Тараса Шевченка в  Каневі

n_k27

Четверті Міжнародні Шевченківські читання «Доля Тараса Шевченка на засланні», присвячені 165-річчю з часу переведення Т.Г. Шевченка на службу до Новопетровського укріплення (спільно з Музеєм-комплексом Т.Г. Шевченка (Форт-Шевченка), Українським центром науки і культури Євразійського національного університету ім. Л. М. Гумільова  (Астана), Суспільним науково-освітнім «Інститутом Тараса Шевченка» (Уфа-Оренбург). – 16 квітня 2015 р., Канів, Тарасова гора.

Долгіч Надія Василівна, завідувач науково-дослідного відділу «Тарас Шевченко в житті і творчості»

Доля людська: поповнення музейної колекції Шевченківського національного заповіднику

Танана Раїса Василівна, завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»

Представники казахського народу на могилі Тараса Шевченка

Тарахан Віктор Савович, завідувач сектору  екскурсійної роботи науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи

Тарас Шевченко і Олексій Бутаков: до питання взаємозв’язків (до 200-річчя від дня народження О.І. Бутакова)

Юрченко Ірина Костянтинівна, завідувач науково-дослідного відділу «Літературна Канівщина» Шевченківського національного заповідника

Обставини життя Т.Г. Шевченка у Новопетровському укріпленні (1850–1857) 

n_k26

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії», присвячена 20-річчю УНДІАСД (Український науково-дослідний інститут архівної справи і документознавства, 21-22 травня 2015 р., Київ)

Білокінь Ольга Всеволодівна, вчений секретар, Дзима Віта Василівна, завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

Роль архівів у дослідженні історії Тарасової (Чернечої) гори та в інформуванні суспільства 

n_k25

Міжнародна науково-практична конференція "Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання" (НАУ, 7-9 квітня 2015 року, Київ)

Білокінь Ольга Всеволодівна, вчений секретар; Дзима Віта Василівна, завідувач віддіу охорони пам’яток історії, культури та природи

Популяризація обєктів історико-культурної спадщини Шевченківського меморіалу в Каневі

Вакула Ірина Яківна, старший науковий співробітник відділу фондової роботи

Оцифровка філокартичної шевченкіани: з досвіду роботи Шевченківського національного заповідника

n_k24

VІ Міжнародна ювілейна до 55-річчя Черкаського державного технологічного університету науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (ЧДТУ, 26-27 березня 2015 року, Черкаси)

Чулкова Татяна Миколаївна, старший науковий співробітник сектору виставок відділу культурно-освітньої роботи

Тарасова гора – центр єднання українців» (за сторінками кних вражень з 22.11.2013 по 2015 рр.)

Білокінь Ольга Всеволодівна, вчений секретар; Дзима Віта Василівна, завідувач віддіу охорони пам’яток історії, культури та природи

Перспективи розвитку інфраструктури та музеєфікації об’єктів Шевченківського національного заповідника 

n_k23

Наукове засідання «Споминайте ж мене хоч мислями, споминайте мене добрими словами...», присвячене 210-й річниці з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Олександровича Максимовича (1804–1873) (18 листопада  2014 р,, м. Канів)

Юрченко Ірина Костянтинівна, завідувач науково-дослідного відділу «Літературна Канівщина» Шевченківського національного заповідника

М. О. Максимович – дослідник перлини давньоруської літератури «Слова о полку Ігоревім».

Шрамко Лідія Григорівна, завідувач відділу бібліотеки  Шевченківського національного заповідника

М. Максимович і український фольклор.

Гаєр Наталія Григорівна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки Шевченківського національного заповідника

Рідкісні видання Михайла Максимовича у зібранні наукової бібліотеки Шевченківського національного заповідника.

Тарахан-Береза Зінаїда Панасівна, провідний  науковий співробітник Шевченківського національного заповідника, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України

Микола Гоголь і Михайлова гора.

Філіпович  Тамара Іванівна, завідувач науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

Тарас Шевченко на Михайловій горі у Прохорівці.

Танана Раїса Василівна, завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповідника,  заслужений працівник культури України, лауреат обласної краєзнавчої премії Черкащини імені Михайла Максимовича

Михайло Максимович і Шевченкова могила.

Тарахан Віктор Савович, завідувач сектору  екскурсійної роботи науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника

Спільні світоглядні риси і взаємозв’язки М. Максимовича і О. Герцена.

Дзима Віта Василівна, завідувач науково-дослідного відділу охорони памяток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

Михайлова гора і сьогодення: виклики і перспективи.

Миколенко Лариса Володимирівна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони памяток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

Михайлова гора у інформаційному просторі (моніторинг соціальних мереж).

n_k22

Міжнародна конференція «Методичні проблеми пам`яткоохоронних досліджень», присвячені пам`яті науковця, архітектора, охоронця містобудівної спадщини Водзинського Євгена Євгеновича (2-3 жовтня 2014 р., м.Київ)

ДЗИМА В.В., завідувач відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника. 

До питання дослідження та збереження пам’ятки архітектури – Будинку музею Тараса Шевченка в Каневі: традиції, проблеми, перспективи  

МИКОЛЕНКО Л.В., старший науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника.

Перспективи оголошення пам’яткою природи урочища «Ходачки» на Лисянщині (Черкаська область) у розрізі його пов’язаності з іменем Тараса Шевченка

n_k21

Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко в долі слов`янських народів: діалог через століття і кордони» (25 вересня 2014 р., м. Канів)

БРИЖИЦЬКА С.А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора  з наукової роботи Шевченківського національного заповідника.

Значення постаті Шевченка в сучасному українському суспільстві.

БАСИСТА Н.М., старший науковий співробітник Шевченківскього національного заповідника, ЯРМОШ Т.В., науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Шевченкіана у фондах музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківського національного заповідника.

n_k20

Всеукраїнська наукова конференція «Українська народна культура в контексті збереження та розбудови державності» (Треті Максимовичівські читання), присвячена 210-й річниці з дня народження вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (16-17 вересня 2014р., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар Шевченківського національного заповідника

 

Сигнатура сакральності Тарасової гори у записах Степана Нехорошева 

n_k19

V Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (15 травня 2014 р., м. Черкаси)

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар Шевченківського національного заповідника

Риси мовної особистості Івана Ядловського – хранителя Шевченкової могили 

n_k18

Третя всеукраїнська науково-практична конференція « Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти» (9-10 жовтня 2013 р., м. Черкаси, м. Канів)

ДОЛГІЧ Н.В., завідувач відділу «Тарас Шевченко в житті і творчості»

Дух твій, Провіснику, понад віками і континентами

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар

Семіотичний компонент самозображення і рецепції Тараса Шевченка 

n_k15

IV Міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «...землякам моїм в Україні і не в Україні...» (23-24 серпня 2013 р., м. Львів)

ДЗИМА В.В., завідувач відділу охорони пам’яток  Шевченківського національного заповідника

Представники  української діаспори на Тарасовій горі 

n_k14

Всеукраїнська науково-практична конференція «Тут вічність перейшла у полотно» (28-29 серпня 2013 р., с. Шевченкове, с. Зелена Діброва) 

ЯХІМОВИЧ А.В. , старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Реліквії від родичів Кобзаря. 

n_k13

Наукова конференція «Тобі в майбутні з нами йти сторіччя і жити вічно!», присвячена 200-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченка (12 червня 2013 р., КЗ КОР «Яготинський історичний музей», м. Яготин)

БРИЖИЦЬКА С.А., заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи кандидат історичних наук.

Тарасова гора у становленні національної ідентичності сучасних українців.

ЯХІМОВИЧ А.В., старший науковий співробітник Шевченківського національного заповідника.

Родовід Тараса Шевченка в його нащадках. 

n_k12

Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко у формуванні національної ідентичності українців" (30 травня 2013 р., Шевченківський національний заповідник) 

БРИЖИЦЬКА С.А., заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи кандидат історичних наук.

Поняття "батьківщина"  як формовияв національної ідентичності у писемній діяльності Тараса Шевченка.

ЮРЧЕНКО І.К.,  завідувач науково-дослідного відділу "Літературна Канівщина".

Націєтворчі заповіді Т.Г.Шевченка в інтерпретації поетів Канівської літературної студії "Зорянка".

ТАНАНА Р.В., завідувач відділом «Історія могили Т. Шевченка», заслужений працівник культури України.

Дописувачі книг вражень Тарасової гори у становленні мовної ідентичності українців

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар. 

Аксіологічні характеристики виявів національної ідентичності у книгах вражень відвідувачів Тарасової гори 

n_k11

Науково – практична конференція, присвячена 290 – річчю з дня народження видатного філософа Г. Сковороди. (5 грудня 2012 р., Шевченківський національний заповідник).  

БРИЖИЦЬКА С.А.,  заступник генерального директора Шевченківського національного заповідника з наукової роботи кандидат історичних наук,

Відкриття конференції.

ТАНАНА Р.В., завідувач відділом «Історія могили Т. Шевченка», заслужений працівник культури України.

Г. Сковорода і Слобожанщина.

ГАЄР Н.Г., провідний бібліотекар наукової бібліотеки Шевченківського національного заповідника.

Т. Шевченко і Г. Сковорода. Краєзнавча сторінка «Від Коврайських джерел». 

n_k10

ІV науково-практична конференція «Чигиринщина: історія і сьогодення». (1-2листопада 2012 р., Чигирин).

БРИЖИЦЬКА С.А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

Музей Тараса Шевченка на Тарасовій горі у світі, що змінюється. 

n_k8

Республіканська наукова конференція «Музеи в ХХ веке новые реалии, новые подходы, новые возможности» (8-11 жовтня 2012 р., Лівадія-Севастополь). 

БРИЖИЦЬКА С.А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

Музей Тараса Шевченко в Каневе – музей ХХІ века 

n_k9

Конференція по вшануванню пам`яті Варфоломія Григоровича Шевченка, присвячена 120 роковинам від дня його смерті. Музей Тараса Шевченка (Канів) (27 вересня 2012 року)

ДОЛГІЧ Н.В., завідувач відділу "Тарас Шевченко в житті та творчості".

В.Г.Шевченко. Знак Долі.

ТАНАНА Р.В., завідувач відділу "Історія могили Тараса Шевченка ".

В.Г.Шевченко і Шевченкова могила. 

n_k7

II Всеукраїнський з’їзд музеїв, присвячений підготовці до відзначення 200-річного ювілею від дня народження Т.Г. Шевченка. Черкаський обласний краєзнавчий музей. (10-13 вересня 2012 р.)  

БРИЖИЦЬКА С.А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

Шевченківський національний заповідник напередодні відзначення 200- річного ювілею від дня народження Тараса Шевченка.

ТАНАНА Р.В., завідувач науково-дослідним відділом.

Духовна вершина народу (емотивний вплив Шевченкової могили на відвідувачів)

n_k-6

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут філології . Кафедра історії української літератури і шевченкознавства. (12 березня 2012 р.).  

БРИЖИЦЬКА С.А., кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи.

Сприйняття робітниками постаті Тараса Шевченка у 1927-1928 рр.

БІЛОКІНЬ О.В., вчений секретар.

Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Т. Шевченка (за матеріалами книг вражень). 

Безимени-1

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція „Візуальність у контексті культурних практик” (13-15 жовтня 2011 р., Черкаси)  

ДОЛГІЧ Н.В. Творення мистецького літопису національної Святині”. Учасникам конференції був представлений фоторяд „Тарасова гора в образотворчому мистецтві. 

n_k-1

Конференція з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. (23 травня 2011 р., Київ).  

БРИЖИЦЬКА С.А. ТАРАС ШЕВЧЕНКО: «…братів благих своїх Господь не забуде, і пошле їм добру долю од віка довіка»(до 150-ї річниці з дня поховання в Україні Тараса Шевченка). 

n_k-2

Міжнародна (38-а) наукова Шевченківська конференція, з нагоди 150-річчя від часу смерті Т.Г. Шевченка та його поховання в Україні (20-22 квітня 2011 р., Черкаси).  

БРИЖИЦЬКА С.А. Сприйняття постаті Т.Шевченка українськими селянами на Чернечій горі в Каневі (1927 — 1928 рр.).

ТАНАНА Р.В.В.С.Гнилосиров — довготривалий охоронець Шевченкової могили. 

n_k-4

Всеукраїнська наукова конференція «Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти», присвячена 140-річчю від дня народження Ласі Українки. (25-26 лютого 2011 р., м. Черкаси).  

ТАНАНА Р.В.Косачі на могилі Т. Шевченка.  


Всеукраїнська наукова конференція «Особистість в українській історії: погляд крізь віки» (до 100-річчя з дня народження  академіка НАН України П.Т. Тронька) за участі  Міністерства освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інституту історії НАНУ, Національної спілки краєзнавців України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, 6 листопада 2015 р.):

           

Ольга Білокінь, учений секретар; Віта Дзима, завідувач відділу охорони памяток історії, культури та природи:

 

-  «Діяльність П.Т. Тронька по збереженню та відродженню культурної спадщини Шевченківського національного заповідника».

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті

Заходи

Додано: 14.02.2015, 10:08

Участь в наукових конференціях

Додано: 9.06.2011, 17:22

Видавнича діяльність

Додано: 21.05.2011, 11:25

При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова