Науково-практична конференція „Кобзар єднає Україну”

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Інститут історії України НАН України

Український інститут національної пам’яті

Черкаська обласна державна адміністрація

Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Шевченківський національний заповідник

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

24-25 квітня 2014 року

на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету

ім. Богдана Хмельницького відбудеться Всеукраїнська

науково-практична конференція

 

„Кобзар єднає Україну”

 

Основні напрями роботи конференції:

1. Постать Т. Г. Шевченка в українській історіографії.

2. Творчість Т. Шевченка і формування модерної української  нації.

3. Тарас Шевченко і національна пам’ять.

 

Конференція присвячена 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка.

До участі запрошуються директори і декани історичних інститутів і факультетів, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти.

Робоча мова конференції: українська.

Для участі у роботі конференції потрібно до 7.04.2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника [додаток 1] та текст статті із зазначенням напряму (статті будуть надруковані у збірнику наукових праць «Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки», який включено до переліку наукових фахових видань України). Видання збірника буде здійснено до початку роботи конференції.

Матеріали необхідно надсилати на адресу оргкомітету: 18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, к. 519а. або на електронну адресу е-mail: shevchenko.memory@ukr.net

Тел.: (0472) 35-52-37

Контактна особа: Іржавська Анжела Петрівна (067-798-47-22).

E-mail: [email protected]

Додаток 1

Відомості про автора(ів)

 

Прізвище, ім’я, по батькові ­­­­____________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Місце роботи (повна назва)____________________Посада_____________

Домашня адреса______________________________

Контактні телефони___________________________

E-mail:____________________________Назва статті__________________________________

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ:

  • Електронний і  роздрукований варіант статті подавати українською мовою.
  • Вартість публікації залежить від обсягу (сторінка тексту, оформлена відповідно до зазначених нижче вимог – 25 грн., плюс витрати на пересилку (за потреби). Автори з інших установ/міст оплачують публікацію звичайним поштовим переказом на адресу:

18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, к. 519а, Іржавська Анжела Петрівна

  • Обсяг публікації не більше 1 друк. арк. (40 тис. знаків); формат А-4; шрифтTimes New Roman Cyr; кегль14; інтервал1,5; поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см.
  • Стаття починається з позначення УДК, потім на наступному рядку – ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал, по центру, великими жирними літерами подається назва публікації. Через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті. Абзацний відступ10 мм.
  • Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (забороняється робити автоматичні зноски), де перша цифра вказує номер за переліком посилань (перелік подається в кінці статті), що даються згідно порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела (напр., [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться крапка (або інший розділовий знак).
  • Усі таблиці статті подаються окремим файлом у форматі Microsoft Excel. Виходячи з формату видання, прохання не подавати у публікаціях багато таблиць, а також таблиць великих за розмірами й обсягами.
  • Стаття має обов’язково містити такі Рубрики (спеціально виділяються в тексті жирним шрифтом):

Постановка проблеми. [Текст].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. [Текст].

Мета. [Текст].

Виклад основного матеріалу. [Текст].

Висновки. [Текст].

  • Наприкінці подається Список використаної літератури, оформлений у відповідності до стандартів. ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ ДО СТАТТІ ПОДАЄТЬСЯ ЦЕЙ ЖЕ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИГЛЯДІ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ* ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ ВСІХ ПОЗИЦІЙ, ПОДАНИХ У НЬОМУ КИРИЛИЧНИМИ ЛІТЕРАМИ (!) (джерела латиницею подаються мовою оригіналу). (Наприклад, у Списку використаної літератури позначено:

11. Козак Д. Н. Венеди в Середньому Подніпров’ї / Д. Н. Козак. – К. : Віче, 2008. – 300 с.

то у файлі з транслітерацією* це має бути відображено наступним чином:

11. Kozak D. N. Venedy v Seredniomu Podniprovi / D. N. Kozak. – K. : Wiche, 2008. – 300 s.

* Офіційні правила транслітерації: Постанова КМУ № 55 від 27.01.2010 р.

  • Після списку літератури ОБОВ’ЯЗКОВО подаються ДВІ короткі анотації (до 400 знаків кожна – українською та російською мовами) та РОЗГОРНУТА АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (не менше 1200 знаків).

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова