Міжнародна наукова конференція «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

_____________________________________________

 

Інформаційний лист

 

23 жовтня 2014 року

Центр українознавства філософського факультету

проводить Міжнародну наукову конференцію

«Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу українства»,

 

присвячену 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60

Головний корпус університету

 

Робота відбуватиметься за наступними напрямами:

  • освіта українців в європейському контексті в минулому і сьогоденні;
  • інтеграція української науки у світову;
  • форми культурної взаємодії українства зі світом: запозичення і внесення;
  • національна культура українців і виклики глобалізації;
  • духовна та релігійна культура українства в європейському контексті: форми інтеграції та дезінтеграції;
  • діяльність української діаспори як форма національно-культурного збереження та культурного несення українськості поза межами України;
  • рецепція України та українства як суб’єкта політичних та соціокультурних процесів у європейському просторі;
  • правова культура України як передумова європейської інтеграції;

- У рамках конференції відбудеться круглий стіл, присвячений 180-річчю КНУ імені Тараса Шевченка:  «Київський університет в європейському  інтелектуальному поступі».

 

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати

до 30 вересня 2014 року на вказані адреси:

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

 

Формуляр заявки учасника додається

Вимоги до оформлення статей див. в кінці інформаційного листа.

 

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

 

Організаційний внесок для участі в конференції (витрати на оргзаходи та друк матеріалів) складає 200 гривень. Доктори наук, які беруть участь у конференції, від сплати оргвнеску звільняються. Кошти слід перерахувати на рахунок Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

р/р 31252277221544 в ГУ ДКСУ м. Києва

Код банку 820019

Код ЄДРПОУ 02070944

Призначення платежу: «П.І.Б. учасника, назва конференції»

Прохання здійснювати оплату лише після підтвердження оргкомітетом  включення заявки до програми конференції.

Публікація статей планується після проведення конференції у збірнику наукових праць «Українознавчий альманах», затвердженому ДАК України як фахове видання з 4-х напрямків: філософія, політологія, історія, філологія.

Проїзд і перебування в Києві – за рахунок учасників конференції. За необхідності оргкомітет конференції може забезпечити проживання за кошти учасників.

Контактна інформація Центру українознавства філософського факультету:

Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 105.

Контактні телефони: (044) 239 – 34 – 96 ; (044) 239 – 34 – 10,  0679683612 (Сорочук Людмила Василівна)

Заявка на участь у Міжнародній науковій конференції

«Українська еліта як чинник цивілізаційного поступу українства»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді

 

Напрям, до якого належить доповідь (з перелічених в оголошенні)

 

Електронна адреса

 

Телефон

 

Анотація виступу (статті) обсягом до 1 тис. знаків.

 

 

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мова українська, обсяг до 20 тис. знаків з пробілами, шрифт Times New Roman, формат RTF або Word 2003 (.doc), кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

До тексту додаються: анотація українською; назва статті, прізвище автора, анотація англійською мовою (4-5 рядків), ключові слова (українською та англійською мовами).

Оформлення бібліографічного опису літератури – згідно з вимогами ВАК України (див. сайт Центру українознавства: http://uaznavstvo.univ.kiev.ua, рубрика «Стандарти подачі інформації»).

Рисунки та фотографії слід подавати кожен окремим файлом у форматі jpg або tiff. Діаграми слід подавати окремим файлом у форматі xls  програми exel (кожну на окремому аркуші). При цьому також діаграми та рисунки мають бути підписані і вставлені у текст статті.

Посилання – в тексті в квадратних дужках. Перелік використаних джерел та літератури подається в кінці тексту в алфавітному порядку. При посиланні на архівні джерела одиницею опису є архівна справа. Таким чином, посилання на джерело в тексті має виглядати так: [5, с. 12] в разі посилання на друковані праці або [17,  арк. 31зв.] для архівних документів, де перша цифра – це позиція джерела в переліку. Якщо посилання здійснюється на декілька видань, вони розділяються крапкою з комою, наприклад: [4, с. 8; 11, с. 27]. Посилання на багатотомні видання під однією назвою виглядатимуть так: [3, т.2, с. 725].

Зразок оформлення статті:

Марія Петриченко

Актуальні проблеми сучасного українознавства

Розширена анотація українською мовою

Ключові слова українською мовою

Назва статті, ім’я та прізвище автора англійською мовою

Розширена анотація англійською мовою

Ключові слова англійською мовою

Текст статті

Перелік використаних джерел та літератури

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова