V науково-практична конференція “Чигиринщина: історія і сьогодення”

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК “ЧИГИРИН”

20901, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Грушевського, 26. Тел/факс: 2-77-28

 Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V науково-практичної конференції “Чигиринщина: історія і сьогодення”,  яка відбудеться у листопаді 2015 року в Чигирині (точна дата буде вказана у запрошенні на конференцію).

 

Тематичні напрямки конференції: 

  1. Чигиринщина в контексті державотворчих процесів в Україні XVI-XXI ст.ст.
  2. Археологічні дослідження Чигиринщини.
  3. Історичні постаті України та Чигиринщина.
  4. Культурна спадщина Чигиринщини.
  5. Релігійне життя України та Чигиринщина.
  6. Туристично-рекреаційний потенціал Чигиринщини: перспективи розвитку.
  7. Актуальні питання історії та сьогодення музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства.

 

Заяву на участь в роботі конференції просимо надіслати Оргкомітету до 15 жовтня 2015 року за адресою:

Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”, вул.Грушевського,26, м.Чигирин, Черкаська область, 20901.

e-mail: [email protected]

Тези доповідей (в друкованому та електронному вигляді) подаються під час реєстрації

Вимоги по оформленню матеріалів:

-          ретельно вичитані тексти доповідей українською мовою у паперовому (один примірник) та електронному вигляді, обсягом до 7 сторінок (разом з бібліографією), шрифт Times New Roman,  кегль – 14,  інтервал -  1,5,  формат rtf.; поля: верхнє та нижнє – 2,5, зліва –3,0, справа –1,5;

-          графіка  належної якості (ілюстрації , графіки, схеми), за потребою, не більше двох одиниць, окремим файлом кожна;

-          файли іменувати латинськими літерами за прізвищем автора;

-          у правому верхньому куті  перед заголовком матеріалу  вказати повністю прізвище,  ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, посаду, повну назву закладу; нижче, по центру, назва статті;

-          бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК України;

-          посилання  на пронумерований список джерел та літератури (в алфавітному порядку) після тексту статті (наприклад: [5,40], де 5 – порядковий номер джерела у списку, 40 – номер сторінки);

-          за точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів;

-          оргкомітет  залишає за собою право відбору статей , не розглядатиме матеріали, що не відповідатимуть тематиці конференції чи зазначеним вимогам.

За підсумками роботи конференції буде видана збірка статей.

 

Умови прийому: 

Оплата видатків на відрядження – за рахунок організації, що відряджає.

 

Оргкомітет

Телефон для довідок:  (04730) 2-77-28, 2-59-71

 

 

 

 

Зразок оформлення заяви

 

Заява

на участь у V науково-практичній конференції "Чигиринщина: історія і сьогодення",

що відбудеться в  листопаді 2015 року  у м.Чигирин

 

Прізвище______________________________________________________________________

Ім’я  __________________________________________________________________________

По-батькові ____________________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________

Посада ________________________________________________________________________

Вчене звання, ступінь ____________________________________________________________

Поштова та електронна адреси ____________________________________________________

Телефон/факс ___________________________________________________________________

Тема доповіді___________________________________________________________________

Форма участі у конференції (очна, заочна)___________________________________________

 

Потреба у готелі            так / ні         (потрібне підкреслити)

 

Ваші побажання по роботі конференції _______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова