Сорокопудівські науково-краєзнавчі читання

Міністерство культури України

Шевченківський національний заповідник

Відділ культури Канівського міськвиконкому

 

Інформаційне повідомлення

 

15 вересня 2016 року в Шевченківському національному заповіднику (м. Канів) будуть проведені Сорокопудівські науково-краєзнавчі читання «Історія Канівщини в контексті історії України» на вшанування пам’яті канівського краєзнавця Івана Сорокопуда, почесного громадянина міста Канева; з нагоди відзначення 25-річчя з часу заснування Канівського історичного музею (нині – науково-дослідний відділ Шевченківського національного заповідника «Канів від давнини до сучасності») та в рамках святкування Дня міста.

 

Основні напрямки роботи:

  1. Джерельна база та історіографія досліджень з історії Канівщини.
  2. Історія Канівщини від найдавніших часів до сьогодення.
  3. Видатні постаті Канівщини та їх роль у вітчизняній і світовій історії.
  4. Проблеми і перспективи вивчення, збереження та використання рухомих і нерухомих пам’яток культурної спадщини Канівщини.
  5. Музеєзнавство на сучасному етапі розвитку; фундатори музейних колекцій.
  6. Актуальні питання історії України, історичного краєзнавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, мистецтвознавства.

До участі запрошуються краєзнавці, історики, археологи, літературознавці, мистецтвознавці та всі, хто цікавляться історією рідного краю.

Робоча мова – українська.

Просимо подати матеріали та заявку про участь у читаннях до 1 серпня 2016 року на адресу: 19003, науково-дослідний відділ Шевченківського національного заповідника «Канів від давнини до сучасності», вул. Героїв Небесної сотні, буд. №15, м. Канів, Черкаська обл.; e-mail: olgaisayeva@ukr.net 

Планується друк матеріалів читань окремою збіркою.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг – не більше 10 сторінок тексту, формат А4. Електронний варіант повідомлення подається у форматі DOC, редактор Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2 см. Фотографії та інші ілюстративні матеріали подаються окремим файлом у форматі jpg або tiff, розміром не менше 10см х 15см.

Повідомлення повинно мати таку вихідну інформацію: прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи, яку представляє автор (вирівнювання по правому краю). Через один рядок – назва повідомлення (по центру, великими літерами, шрифт жирний). Через один рядок після назви – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см). Посилання (кегль 12, інтервал 1) – через один рядок після основного тексту. Джерела та література вказуються в порядку згадування в тексті. Оформляються згідно з вимогами ВАК України до матеріалів для друку у фахових виданнях. Інформація в посиланнях на архівні документи подається через кому (наприклад: ДАЧО, ф. 117, оп. 1, спр. 5). Індекс посилань у тексті подається в квадратних дужках цифрами (наприклад: [3, с. 29], перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка або сторінки), посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою. Лапки в тексті використовуються за зразком: «лапки».

Контактні телефони: тел. (04736) 3-23-41, моб. тел. 0674787504 (завідувач науково-дослідного відділу Шевченківського національного заповідника «Канів від давнини до сучасності» Ісаєва Ольга Миколаївна).

Запрошення учасникам буде надіслано додатково.

Оргвнесок для учасників – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат на публікацію матеріалів).

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників.

 

Оргкомітет

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова