Всеукраїнська наукова конференція "Тарас Шевченко і Михайло Грушевський"

Міністерство культури України

Міністерство освіти України

Шевченківський національний заповідник

Науково-дослідний інститут українознавства

 

23 вересня 2016 року

Всеукраїнська наукова конференція

 

Тарас Шевченко і Михайло Грушевський:

у пошуках шляху до незалежної України

 

в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, Голови Української Центральної Ради, визначного українського історика і громадського діяча

(Шевченківський національний заповідник, м. Канів)

 

Робота планується за напрямами висвітлення теми: 

  • Від «Кобзаря» до ІV Універсалу: значення постатей Т. Шевченка і           М. Грушевського у процесах суспільно-політичної мобілізації українства.
  • Вплив діяльності Тараса Шевченка та Михайла Грушевського на ментальнісно-психологічне та духовно-інтелектуальне самовизначення українського соціуму.
  • Сучасні джерелознавчі практики аналізу біографічних та семіотико-дискурсивних контекстів творчості Тараса Шевченка та Михайла Грушевського.

 

Робочі мови – українська, англійська, російська.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надсилати до 17 серпня 2016 року  з позначкою «Конференція» на адресу:  E-mail: svі[email protected]

Вартість участі у конференції: оргвнесок для учасників – 200 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції). Доїзд та проживання за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення статті для публікації у збірнику:

Стаття має відповідати вимогам до фахових видань, відповідно до постанови Президії ВАК України. Обсяг статті – до 0,5 друкованого аркуша.

Послідовність розміщення елементів статті: УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація і ключові слова мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література (нумерація позицій автоматична); назва статті, анотація і ключові слова двома іншими мовами (російською та англійською).

Звертаємо увагу авторів на необхідність кваліфікованого перекладу анотації та назви статті англійською мовою («машинний» переклад не допускається).

Посилання у квадратних дужках, по мірі того, як вони зустрічаються у тексті. Наприклад: [3, с. 21], [12, арк. 112]. «Там само»,  «Там же» – не допускається. Бібліографічні відомості оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Стаття подається в електронному варіанті у текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервалом 1,5, з полями: верхнє, нижнє – 2 см; ліве, праве – по 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1 см.

Окремим файлом – відомості про автора: повні прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, (прізвище, ім’я, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), контактні дані (електронну/поштову адресу, телефон). Назва файлу статті - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: Petrenko.doc). Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: petrenko_avtor.doc

Оплату проводити під час роботи конференції лише після отримання від редколегії підтвердження про прийняття статті до друку.

УВАГА! Відповідальність за інформацію, подану в статті несе автор матеріалу. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають згаданим вище вимогам.

З питань оформлення та подання матеріалів звертатися до Брижицької Світлани Анатоліївни, заступника Генерального директора ШНЗ з наукової роботи.

Контактний тел. : (04736) 3-23-68  (неділя, понеділок – вихідні дні).

E-mail: svіtlana_brizhit@ ukr.net

Як дістатися до  Канева: щогодинно від київського автовокзалу «Видубичі» йде автобус (бажано їхати через Українку, Ржищів). Ранішні рейси: 7.20; 8.00. Останній рейс Канів–Київ — 18.30. У Каневі: таксі від вокзалу «Авторіка» або маршрутне таксі рейсом  №2 з центра міста (площа Шевченка) (до кінцевої зупинки «Тарасова гора»).

 

Заявка

на участь у роботі

 

Всеукраїнської наукової конференції «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України» в рамках відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, Голови Української Центральної Ради, визначного українського історика і громадського діяча

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді

 

Поштова адреса

 

Електронна адреса

 

Телефон

 

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні

 

Форма участі (очна чи заочна)

 

Дата приїзду, час

 

Дата від’їзду, час

 

Дата заповнення заявки

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова