Всеукраїнська наукова конференція «ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ»

МІНІСТЕРСТВО  КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЗАПОВІДНИК 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ», присвяченій 100-річчю прийняття постанови Кабінетом Міністрів Української Держави про взяття під державну опіку могили Тараса Шевченка.

Конференція відбудеться 4 жовтня 2018 року в Шевченківському національному заповіднику (м. Канів, Черкаська обл., музей Т. Г. Шевченка, конференц-зал).

Тематичні напрями роботи конференції

- Тарасова  гора, Шевченкове слово у добу Української національно-демократичної революції 1917— 1921 рр;

- хранителі Шевченкового меморіалу;

- історія формування музейних колекції;

- музеї та заповідники як науково-дослідні осередки збереження історичної пам’яті,

- перспективи збереження та розвитку історико-культурних заповідників та музеїв, стан матеріальної бази, сучасні форми і методи діяльності;

- доступ до цифрової спадщини музеїв України;

- бібліотеки музеїв як центри комунікацій і репрезентацій культурної ідентичності регіонів;

- інформаційні технології в роботі музеїв та заповідників

- проблеми комплексної охорони пам’яток історії та природи, збереження історичних ландшафтів.

 

Вимоги оформлення доповідей

  • Текст статті обсягом до 10 сторінок інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman 14 розміру; поля: верхнє, нижнє – 2 см; праве – 1,5 см, ліве – 3 см; абзацний відступ – 1 см; вирівнювання по ширині.

 

Цитати подаються у лапках « ». Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках (по мірі того як вони зустрічаються у тексті), де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95–96] [див.: 2; 5; 7].  «Там само», «Там же» – не допускається.

Посилання на твори Тараса Шевченка подавати за академічним виданням: Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : У 12 т. / Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 2001-2014.

Послідовність розміщення елементів статті: українською мовою — УДК; прізвище автора; назва статті (великими літерами по центру); анотація (без слова анотація, без абзацного відступу вирівняно по ширині тексту, інтервал між рядками одинарний, Times New Roman, 12 pt) і ключові слова (розпочинається словосполученням «Ключові слова: », без абзацного відступу, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman, 12 pt, курсив) мовою статті; виклад основного матеріалу статті; джерела та література; далі — один порожній рядок, англійською мовою — назва статті, анотація і ключові слова.

Ілюстрації — рисунки, таблиці (формат tiff, dpi 600).

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком Джерела та література. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

● ілюстрації – рисунки, таблиці

УВАГА! За точність цитування, наведення прізвищ, дат, посилань, граматичні і стилістичні помилки відповідальність несуть автори матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам.

Заявки для участі у конференції та тексти статей до 1 вересня 2018 року (зразок додається) надсилати на адресу: [email protected]

Для довідок: тел. (04736) 3-23-65 (окрім неділі і понеділка) (Брижицька Світлана Анатоліївна, Чорна Людмила Олексіївна).

 

Організаційний внесок для авторів публікацій у збірнику матеріалів – 150 грн. (передбачає часткове покриття витрат на проведення читань). Оплата під час реєстрації.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на наукових читаннях (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

 

Як дістатися до Тарасової гори: таксі від вокзалу «Авторіка» або маршрутне таксі рейсом №2 з центра міста (площа Шевченка) (до кінцевої зупинки «Тарасова гора»).

ОРГКОМІТЕТ

 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ», присвяченої 100-річчю прийняття постанови Кабінетом Міністрів Української Держави

про взяття під державну опіку могили Тараса Шевченка

4 жовтня 2018 року


Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи, посада

 

Назва доповіді

 

Запланована секція

 

Поштова адреса

 

Електронна адреса (обов’язково)

 

Телефон (обов’язково)

 

Які технічні засоби для представлення доповіді Вам необхідні

 

Форма участі (очна чи заочна)

 

Потреба бронювання місця в готелі

 

Потреба зустрічі на автовокзалі (так / ні)

 

Потреба в запрошенні в паперовому вигляді

 

Дата приїзду, час

 

Дата від’їзду, час

 

Дата заповнення заявки

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова