Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи

14-15 травня 2019 року на базі Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – ВСП університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ». Співорганізаторами конференції виступили Шевченківський національний заповідник, Департамент культури Черкаської обласної державної адміністрації, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Комунальний заклад Львівської обласної ради «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» та Комунальний вищий навчальний заклад «Тульчинський коледж культури».

Цей захід зібрав у Каневі понад 100 учасників, представників з п’ятьох областей України: Черкаської, Київської, Вінницької, Львівської та Івано-Франківської.До участі у конференції долучилися як молоді дослідники, так і освітяни-практики, досвідчені наукові співробітники й учені.  

На пленарному та секційних засіданнях виступили представники університетів і наукових установ: Шевченківського національного заповідника, Канівської міської ради, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Департаменту культури Черкаської обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу «Тульчинський коледж культури», Комунального закладу Львівської обласної ради «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича», Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Київськогонаціональногоуніверситетукультури і мистецтв, Черкаського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів м. Канева, м. Переяслав-Хмельницького та району.

Атмосферу заходу створювали інструментальні колективи коледжу – оркестр духових інструментів (керівник – Близнюк Ростислав Олександрович) та ансамбль «Парафраз» (керівник – Павленко Олександр Васильович).

Офіційна частина роботи конференції розпочалась з привітального слова, з яким до учасників конференції звернулись Тихомир Віктор Петрович – директор Канівського коледжу культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини, кандидат історичних наук; Сокур Людмила Анатоліївна – учений секретар Шевченківського національного заповідника, кандидат історичних наук; Осипенко Наталія Сергіївна – начальник відділу культурно-освітньої роботи управління культури Департаменту культури та взаємозв'язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації; Святелик Володимир Іванович – керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради; Онищенко  Володимир Андрійович – сценарист, режисер Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, член Спілки кінематографістів України.

На пленарному засіданні учасники конференції зосередились на найбільш актуальних проблемах міжкультурноївзаємодіїта комунікації, на підходах в дослідженні даної проблематики, особливо в умовах інтеграції у світовий комунікаційний простір. 

У своїй концептуально насиченій доповіді «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур» Данилюк Сергій Семенович  (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси) акцентував увагу на тому, що проблема міжкультурної комунікації – це не тільки предмет наукових досліджень, а ще й соціальний виклик. На думку науковця, міжкультурна комунікація є підґрунтям для соціокультурних змін, індикатором розвитку культури, вона розкриває її здатність до сприйняття іншокультурних елементів на основі нових для певного соціокультурного організму форм; демонструє здатність транслювати свої цінності в інші культури; виступає як ціннісно-нормативний регулятив культурної діяльності.

В умовах інтеграції до єдиного світового наукового простору надзвичайно цінним та корисним був досвід Литвина Сергія Харитоновича (доктора історичних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ), представлений у доповіді «Інтеграція наукових фахових видань до світового інформаційного простору».

Продовжила тему міжкультурної взаємодії доповідь Леонтьєва Анатолія Олексійовича (кандидата фізико-математичних наук, викладача вищої категорії циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – ВСП університету, директора громадської організації «Асоціація дружби» м. Канева) «Побратимство міст як приклад міжкультурної комунікації в сучасному світі», яка супроводжувалась презентацією фото-матеріалів з досвіду організації міжнародної співпраці як у сфері культури, освіти, науки, так і у сфері управління, економіки тощо.

Змістовним та емоційно насиченим був виступ Мартинової Ольги Михайлівни (заслужений майстер народної творчості України, голова Черкаського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, м. Черкаси), у якому доповідач підняла надзвичайно важливе питання, а саме: «Традиційне народне мистецтво у фаховій підготовці спеціалістів галузі культури».

Загальніпроблеми комунікації, ізякимизустрічаються сучасні музейні установи окреслила Людмила Анатоліївна Сокур (кандидат історичних наук, учений секретар Шевченківського національного заповідника). У доповіді «Культурно-освітнядіяльністьШевченківськогонаціональногозаповідника як засібмузейноїкомунікації» доповідач зауважила, що комунікативнийскладник є основою в усіхнапрямахмузейноїроботи – у науково-дослідній, експозиційно-виставковій, видавничій та культурно-освітній; акцентувала, що, незважаючи на це, найрезультативнішим каналом музейноїкомунікаціїє експозиція. Також запросила усіх присутніх відвідати музеї Заповідника, долучившись у такий спосіб до міжкультурноївзаємодії та комунікації.

Цікавими та насиченими стали секційні засідання конференції, на яких були представлені дослідження з різних галузей наукового знання.

Свої доповіді представили гості з Бродівського педагогічного коледжу іменіМаркіянаШашкевича, Тульчинського коледжу культури, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, Київськогонаціональногоуніверситетукультури і мистецтв.

Освітні та наукові інституції Канева були представлені доповідями вчителів загальноосвітніх шкіл міста, викладачівКанівського коледжу культури і мистецтв УДПУ імені Павла Тичини – ВСП університету та наукових співробітників Шевченківського національного заповідника, зокрема, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу фондової роботи Вакули Ірини Яківни («Філокартична Шевченкіана як засіб візуальної комунікації у взаємовідносинах «відвідувач – музей»);завідувача науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Ісаєвої Ольги Миколаївни («Соціально-економічний та культурний розвиток Канева у другій половині ХХ століття»); наукового співробітника науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Мітіної Тетяни Михайлівни («Рання творчість Тараса Шевченка»);старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу охорони пам'яток Миколенко Лариси Володимирівни(«Українське національне вбрання Середнього Подніпров’я: різновиди, ореол побутування, регіональні особливості та елементи міжкультурної взаємодії»); кандидата історичних наук, ученого секретаря Сокур Людмили Анатоліївни («Козацтво в контексті історичних поглядів Тараса Шевченка»); завідувача науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботиФіліпович тамари Іванівни («Останній приїзд Тараса Шевченка в Україну: регіональний контекст»); старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Чулкової Тетяни Миколаївни («Сприйняття Тараса Шевченка в контексті гендерних відносин ХІХ століття»); наукового співробітника науково-дослідного відділу «Канів від давнини до сучасності» Шокуна Владислава Володимировича («Артільний батько»: Микола Левитський – громадський діяч і ліберальний народник»); завідувача науково-дослідного відділу «Літературна Канівщина» Юрченко Ірини Костянтинівни («Шляхами долі Володимира Затуливітра»); старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Ярмош Тетяни Володимирівни («Шевченкіана у фондовому зібранні музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини»).

Під час обговорення резолюції присутні вирішили, що формат конференції є дуже продуктивним для обговорення досліджень, присвячених міжкультурній взаємодії та комунікації, а піднята проблематика викликала посилений інтерес як зі сторони закладів освіти, культури, так і академічних установ. Тож було вирішено, не лише активно сприятивпровадженнютеоретичнихрезультатівдосліджень учасниківконференції у практику академічноїосвіти та науки, а й розширити партнерську взаємодію між науковими установами, громадськими організаціями та вищими навчальними закладами,  укласти угоди про співпрацю й запровадити практику проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» через кожні 5 років.

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» відбулось два культурно-мистецькі проекти «Поза шаблонами». Перша частина якого була презентована 14 травня 2019 року у приміщенні Районного будинку культури за участю студентів та викладачів Тульчинського коледжу культури. Учасникам та гостям конференції було презентовано театралізовану п’єсу Миколи Куліша «Мина Мазайло», яка в умовах ХХІ століття набула нового звучання та залишається актуальною.

Друга частина проекту була презентована 15 травня 2019 року за участю Шевченківського національного заповідника, викладачів та студентів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича та Канівського коледжу культури і мистецтв. У приміщенні музею «Народне декоративне мистецтво Канівщини» відбулась мистецькавиставка-перфоманс«Тарас Шевченко – художник. Погляд з ХХІ століття», яка супроводжувалась не лише театралізованим дійством, а й кураторською екскурсією, яку провів ініціатор виставки, викладач Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Ігор Степанович Ошурко та медійним супроводом телекомпаній «Ільдана» та «Броди».

Слова вдячності за реалізацію спільного культурно-мистецького проекту – виставки-перфомансу висловилаЧулкова Тетяна Миколаївна – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу культурно-освітньої роботи Шевченківського національного заповідника.

На відкритті виставки-перфомансу були присутні учасники конференції, студенти та викладачі Канівського коледжу культури і мистецтв, громадськість міста.

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» відвідали Тарасову гору, музей Тараса Шевченка, перший народний музей «Тарасову світлицю» та оглянули виставки.

З почуттям глибокої шани учасники конференції піднялись на могилу Тараса Шевченка, девклонилисьПророку українського національного відродження. Студенти та викладачі Тульчинського коледжу культури й Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича прочитали вірші та склали творчий звіт Кобзареві. На очах у всіх бриніли сльози…

 

Текст: Людмила Сокур

 

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті

Вечір пам`яті Василя Симоненка

Додано: 21.01.2020, 10:44

17 січня відбувся вечір пам`яті Василя Симоненка Далі ...

Євгенії Горєвій 90 років

Додано: 9.01.2020, 11:13

6 січня виповнилося 90 років талановитій поетесі Далі ...

Українець. Оце і вся моя біографія

Додано: 8.01.2020, 13:54

8 січня 2020 року виповнюється 85 років з часу народження Василя Симоненка Далі ...
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова