Конференція "Шевченківський заповідник у Каневі"

Міністерство культури України

Шевченківський національний заповідник

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шевченківський заповідник у Каневі: передумови становлення, традиції, шляхи розвитку» до 80-річчя з дня відкриття на Тарасовій горі Шевченківського меморіалу та 30-річчя надання Заповіднику статусу національного, яка відбудеться 21 листопада 2019 року на базі Шевченківського національного заповідника.

Мета конференції: привернути увагу вітчизняної наукової спільноти до постаті Тараса Шевченка, переосмислення його місця й ролі  у контексті сучасних соціокультурних реалій; збереження національної культурно-мистецької спадщини; пошук шляхів вирішення нагальних проблем сучасної музейної,  заповідної, пам'ятко-охоронної та природо-охоронної справи в Україні шляхом згуртування фахівців, активізації наукових досліджень з актуальних проблем, орієнтованих на їх подальше впровадження у практичну діяльність.

 

Місце проведення: конференц-зал музею Тараса Шевченка

Початок об 1100 годині

Робоча мова конференції – українська

 

Для розгляду на конференції пропонується нижче окреслене коло питань:

– Історія, сучасний стан та перспективи розвитку меморіалу Тараса Шевченка.

– Роль і місце заповідників та музеїв України в ХХІ столітті.

– Проблеми збереження національної культурно-мистецької та природної спадщини.

– Постать Тараса Шевченка та його роль в соціогуманітарних процесах.

 

 

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шевченківський заповідник у Каневі:

передумови становлення, традиції, шляхи розвитку» 

1.

Прізвище, ім’я, по батькові

 

2.

Науковий ступінь, учене звання, посада

 

3

Місце роботи

 

4.

Службова адреса

 

5.

E-mail 

 

6.

Телефон*

(*обов’язково вказати номер для мобільного зв’язку)

 

8.

Назва доповіді

 

9.

Участь у конференції (очна чи заочна)

 

10.

Планую (потрібне підкреслити)

 

виступити з доповіддю (15 хв.);

виступити з інформацією (10 хв.);

взяти участь як слухач

тільки публікація 

11.

Потреба в оформленні офіційного персонального запрошення 

так або ні

 

В одному електронному листі надіслати заявку на участь та статтю (Курносова Р.А._заявка, Курносова Р.А._стаття).

Всі витрати щодо відрядження здійснюються учасниками конференції за власний рахунок, або за рахунок сторони, що відряджає.       

До початку конференції планується видання матеріалів конференції у друкованому вигляді.

 

Оформлення статей має відповідати таким вимогам:

- загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, текст, список використаних джерел) не має перевищувати 0,5 друкованого аркуша (20 тис. знаків з пробілами);

- формат паперу: А4 (21 см х 29,7 см); орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині; абзацний відступ – 1,25 см; усі  поля – 2 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжрядковий інтервал – 1,0; без переносів і макросів; сторінки не нумеруються.

У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідовності:

- шифр за УДК  (з вирівнюванням по правому краю, напівжирним шрифтом);

- інформація про автора: ім’я, прізвище (з вирівнюванням по правому краю, напівжирним шрифтом);

- через інтервал, з вирівнюванням по центру, подається назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом, без скорочень, зокрема літерних абревіатур);

- через інтервал – анотація українською мовою (без слова анотація,  вирівнювання по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman,  курсив). Обсяг анотації визначається змістом, цінністю та / або практичним значенням її положень;

- ключові слова: 4-8 слів (розпочинається словосполученням «Ключові слова», без абзацного відступу, вирівнювання по ширині тексту, інтервал між стрічками одинарний, Times New Roman, курсив);

- через інтервал – основний текст статті (з вирівнюванням по ширині, через інтервал з абзацним відступом 1,25 см), який має відповідати вимогам ВАК України до наукових публікацій. Обов’язковими структурними елементами є:

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Мета статті

Виклад основного матеріалу

Висновки  

Список використаних джерел (назви яких друкуються напівжирним шрифтом на початку відповідного абзацу);

- у тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела: у квадратних дужках,  перша цифра – номер джерела за переліком посилань, кома, маленька буква «с.», друга цифра – номер сторінки,  наприклад: [1, с. 5], якщо посилання на кілька праць, вони розділяються крапкою з комою: [1, с. 5; 6, с. 25-33];

 - перелік цитованої літератури укладається за алфавітом, мовою оригіналу, оформлений з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  Слово «Список використаних джерел» набирається в окремій стрічці (з вирівнюванням по центру) і виділяється напівжирним шрифтом;

- через інтервал подається переклад назви статті, прізвища та імені автора (Times New Roman, 14 pt, напівжирим, вирівнювання по ширині), а також анотації та ключових слів англійською мовою (Times New Roman, 14 pt, напівжирним, вирівнювання по ширині, курсив);

- вживання знаків «тире» (–) та «дефіс» (-);

- між ініціалами і прізвищем, числом і місяцем використовувати нерозривний пробіл (що досягається одночасним натисканням клавіш Ctrl   Shift і клавіші пробілу).

 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та проводити відбір статей.

У разі порушення зазначених вимог рукописи не приймаються до розгляду.

 

Координатори:

Брижицька Світлана Анатоліївна, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи

Тел.: (04736) 3-23-65 (крім неділі, понеділка, з 915 до 1700)

Чорна Людмила Олексіївна, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу «Історія Шевченкової могили»

Тел.: +38(097) 278-22-79

Сокур Людмила Анатоліївна, кандидат історичних наук, учений секретар

Тел.: +38(097) 492-92-18

 

E-mail: [email protected]

 

Оргкомітет

Share |

Оцінка користувачів

Оцінити статтю


Останні статті

«Подробиці Шевченкового життя»

Додано: 5.05.2021, 16:40

Вийшла друком книга Володимира Мельниченка Далі ...

Козацькому роду - нема переводу

Додано: 5.05.2021, 16:23

Вийшла у світ ошатна подарункова книга у видавництві «Бізнес-стиль» Далі ...

Співчуття

Додано: 3.05.2021, 21:08

2 травня 2021 року відійшов у вічність Віктор Савович Тарахан Далі ...
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова