Дев’яті Міжнародні Шевченківські читання

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

 

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ  ІМЕНІ  Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ

 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА ІМЕНІ М.О. АУЕЗОВА КН МОН РК

 

ГРОМАДСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ «ІНСТИТУТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКИ І КУЛЬТУРИ

РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «РАДА УКРАЇНЦІВ КАЗАХСТАНУ»

 

за інформаційної підтримки

МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо взяти участь в роботі Дев’ятих Міжнародних Шевченківських читань «СТВОРЕННЯ НОВОЇ НАУКОВОЇ БІОГРАФІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ СТРАТЕГІЇ» (до 160-их роковин з дня смерті Тараса Шевченка), які будуть проведені 23 вересня 2021 року в Шевченківському національному заповіднику у м. Канів (Україна).

У зв'язку з небезпекою і наслідками пандемії захід може бути проведений у заочному або онлайн форматі.

 

Для обговорення пропонуються такі питання:

- біографічна Шевченкіана в Україні;

- світовий досвід біографічних видань про Тараса Шевченка;

- видатні дослідники життя Тараса Шевченка;

- життя Тараса Шевченка в сучасному інформаційно-культурному просторі;

- (авто-) біографія митця як літературний жанр і творчий процес;

- методологічні особливості дослідження художньо-біографічної літератури;

- жанрово-стильові модифікації документальної літератури;

- містифікації в літературній біографії;

- імагологічні моделі (авто-) біографічного наративу;

- досвід використання біографічних документів при написанні (авто-) біографій;

- технології вивчення життєпису письменника/художника;

- трансформації вербальної біографії у візуальну (біографічний фільм/фільм-біографія)

- досвід збереження та поширення інформації про життя Тараса Шевченка в українських громадах світу.

 

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. Проживання – в готелях (просимо вказати бажане місце поселення). Організаційний внесок – 150 грн.

За підсумками читань планується видрук збірника праць.

Статті і матеріали (а також питання щодо участі) просимо надсилати до 15 серпня 2021 року на адресу Редколегії: [email protected] (в темі листа обов'язково вказувати («Дев’яті читання»), відповідальний секретар читань – Брижицька Світлана Анатолівна, канд. іст. наук.

Приймаємо статті й матеріали українською, російською, англійською, казахською мовами.

УВАГА!!!: від учасників бажано мати презентаційні відеоролики доповідей і виступів тривалістю до 5-7 хвилин для розміщення на ресурсах Дев’ятих Міжнародних Шевченківських читань (сайт ШНЗ: https://shevchenko-museum.com.ua/)

 

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації

 

Текст повинен містити такі обов'язкові елементи:

 

- УДК статті.

- Відомості про автора: П.І.Б., місто, країна, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, інші регалії (за наявності).

- Назва статті.

- Коротка анотація тексту (7-10 рядків).

- Ключові слова (5-7 слів).

- Основний текст: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,25, вирівнювання по ширині сторінки, поля – 2 см з усіх боків, обсяг – вільний.

- Список джерел та літератури розташовується після тексту в алфавітному порядку і нумерується.

- Посилання на джерела та літературу оформляються в тексті у квадратних дужках, зазначається порядковий номер джерела та через кому номер сторінки, приклад: [5, 17].

Посилання (джерела література) оформлюються згідно з вимогами ВАК України до матеріалів для друку у фахових виданнях. Наприклад:

посилання на книгу: Сапожникова Л. Наші Тарасові шляхи. Кизилорда : Принт, 2008. — 703 c.;

посилання на статтю: Бунечко І. Українсько-білорусько-казахстанські літературні відносини // Керу. — 2013. — № 1. — С. 174-181;

посилання на інтернет-ресурс: Аральська експедиція 1848–1849 рр. [Електронний ресурс] // Тарас Шевченко. Енциклопедія життя і творчості. URL: http://www.t-shevchenko.name/ru/Painting/1848-49.html.

- Після тексту подаються переклади П.І.Б. автора, назви, анотації та ключових слів обов’язково на англійську мову, та за можливості на інші робочі мови збірника.

 

Чекаємо на Ваші матеріали!

ОРГКОМІТЕТ

ДЕВ’ЯТИХ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

Назад
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова