ІV Сорокопудівські читання

Міністерство культури та інформаційної політики України

Шевченківський національний заповідник

Обласна організація Національної спілки краєзнавців України

Канівська міська рада

 

Інформаційне повідомлення

 

9 вересня 2021 року в Шевченківському національному заповіднику (м. Канів) будуть проведені ІV науково-краєзнавчі Сорокопудівські читання «Історія Канівщини в контексті історії України», присвячені 30-й річниці Незалежності України та з нагоди святкування Дня міста.

 

Основні напрямки роботи:

1. Канівщина за часів Незалежності України.

2. Історико-культурна спадщина Канівщини у часовому вимірі: збереження, вивчення, використання, сучасне сприйняття.

3. Шевченкознавство у культурно-інформаційному просторі Канівщини.

4. Видатні постаті Канівщини та їх роль у вітчизняній і світовій історії.

5. Проблеми і перспективи вивчення, збереження та використання рухомих і нерухомих пам’яток культурної спадщини Канівщини.

6. Актуальні питання історії України, історичного краєзнавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, мистецтвознавства.

 

До участі запрошуються краєзнавці, історики, археологи, літературознавці, мистецтвознавці та всі, хто цікавляться історією рідного краю.

Робоча мова – українська.

Планується друк матеріалів читань окремою збіркою у 2022 році.

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг – не більше 10 сторінок тексту, формат А4. Електронний варіант повідомлення подається у форматі DOC, редактор Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля 2 см; абзацний відступ – 1,0 (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів. Фотографії та інші ілюстративні матеріали, а також анотації до них подаються окремим файлом у форматі jpg або tiff.

Повідомлення повинно мати таку вихідну інформацію: УДК статті, прізвище та ім’я автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи, яку представляє автор (вирівнювання по правому краю). Через один рядок – назва повідомлення (по центру, великими літерами, шрифт напівжирний). Через один рядок після назви – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац – 1,0). Посилання (джерела та література) (кегль 12, інтервал 1,0) – через один рядок після основного тексту, вказуються в порядку згадування в тексті і оформлюються згідно з вимогами ВАК України до матеріалів для друку у фахових виданнях. Інформація в посиланнях на архівні документи подається через кому, наприклад: ДАЧО, ф. 117, оп. 1, спр. 5. Індекс посилань у тексті подається в квадратних дужках цифрами, наприклад: [3, 29], перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка або сторінки; посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою. Слова «там само», «там же» – не використовувати. Лапки в тексті використовуються за зразком: «лапки».

Не вичитані та виконані з порушенням цих вимог матеріали не розглядатимуться.

Заявку про участь і матеріали надсилати в електронній версії до 1 липня 2021 року за адресою: olgaisayeva@ukr.net.

Організаційний внесок для учасників та авторів публікацій – 200 грн. Оплата під час реєстрації.

Контактні телефони: тел. (04736) 3-23-41, моб. тел. 0674787504 (Ісаєва Ольга Миколаївна).

Проїзд, харчування та проживання за рахунок учасників.

 

 

Оргкомітет

 

 

Заявка

на участь у роботі ІV науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань

«Історія Канівщини в контексті історії України»

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) ___________________________

__________________________________________________________________

Місце роботи (без абревіатури) ______________________________________

__________________________________________________________________

Посада ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

Учене звання, науковийступінь _____________________________________

__________________________________________________________________

Поштова адреса (з індексом) ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Телефони (робочий (з кодом), мобільний) _____________________________

__________________________________________________________________

Електронна адреса ________________________________________________

 

Тема повідомлення ________________________________________________

__________________________________________________________________

Необхідність бронювання місця для проживання, на скільки діб _______

__________________________________________________________________

Необхідність надсилання запрошення для участі в конференції (так, ні)

___________________________________________________________________

Чи влаштує запрошення, надіслане електронною поштою? (так, ні) _____

Дата заповнення ___________________________________________________

Підпис (якщо заявка подається в електронному варіанті – прізвище,

ініціали)_________________________________________________________

 

 

Заповнюючи дану заявку, Ви автоматично даєте згоду на використання оргкомітетом Вашої персональної інформації (перші сім позицій заявки) для потреб проведення читань.

Назад
При використанні матеріалів сайту, наявність гіперпосилання обов`язкова